Tilbageblik på i-dag 2017

Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne og Vestsjællands distrikter havde lørdag den 4. november 2017 arrangeret årets I-Dag. Det foregik, hvad der efter hånden er blevet en ny tradition, i Kirkehuset på Kirkepladsen i Haslev.

Det var Vestsjællands DUS Ole skude der bød de omkring 85 deltagere velkommen, til dages arrangement. Ole Skude sluttede sin velkomst med at præsentere dagens første foredragsholder, fhv. forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen.

Jørgen Carlsen er netop efter 30 år på posten, stoppet som forstander på Testrup Højskole. Han er født i 1949 og har været medlem af Etisk Råd og medredaktør på den nyeste højskolesangbog, og desuden er han klummeskriver i Kristeligt Dagblad. Så det var ikke en hr. hvem som helst der skulle føre deltagerne ind i det danske sprogs mange snørkler, og mere eller mindre underforståelser. Han havde givet sin indlæg titlen: ”Rend mig i kompetencerne”.

Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver bruger det og synes de har sagt noget vældig fornuftigt, sagde Jørgen Carlsen og netop derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene mente han, Mennesket er nemlig andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil.

Kompetencerytterne fik derpå nogle venlige men bestemte ord med på vejen. Vi andre blev nok lidt klogere på de moderne verbale udtryk. Det kunne en gang i mellem være lidt besværligt at følge med i talestrømmen en gang i mellem, men der er nok ingen tvivl om at alle nok følge sig lidt mere kompetent til styre fremtidens talemåder.

Efter foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål. Der var en del, ja der var så mange at ordstyren var nødt til at stanse spørgerne for at holde programmet.

Klokken 12:15 blev middagen serveret. Det var en behagelig overraskelse nemlig en ny menu, der bestod af farsbrød med salat til, og så kunne man drikke en øl eller sodavand til, alt efter egne lyster. Efter at have spist og fået strakt benene og tilfredsstillet andre fornødenheder gik dagen program videre.

DUS’erne havde delt opgaverne op mellem sig så ingen blev over belastet. Det var derfor Inga Gustafsen fra Gøngernes distrikt der præsenterede eftermiddagens foredragsholder, forfatteren Morten Pape, der er født i 1986 og er vokset op i Ur’banplanen på Amager.

Noget af det spændende/interessante ved ham er, han i 2015 udgav en bog med titlen ”Planen”. Det er en erindrings roman, med fiktion som dækker omkring 90 – 100% af min opvækst i ghettosamfundet i Urbanplanen på Amager, fortalte Morten Pape. Det var netop den bog han skulle tale om. Bogen tager dermed udgangspunkt i et velfærdsbyggeri fra 60’erne, der endte som ”Lorteøens” mest berygtede kvarter. Hvor det handler om at overleve på tværs af kulturelle og religiøse skel, om fremmedfrygt, danskerhad, tabermentalitet og mønsterbrydning, kort sagt om at navigere rundt for at finde sig selv i et multikulturelt mikro-kaos, tilføjede Morten Pape. Det var i den periode at jeg fik navnet Perker Pape, og Somali Pape.

Det har giver Morten Pape blod på tanden at den første roman er blevet så vel modtaget, så han er allerede godt i gang med den næste, de første 120 sider er lavet. Jeg har åbenbart svært ved at fatte mig i korthed, så kommer mindst lige så mange til, sluttede foredragsholderen.

Efter foredraget var der også her lejlighed til at stille spørgsmål, og der var mange af dem og nogle af dem gik meget tæt på Morten Papes privatliv, men alt blev besvaret på bedste og fyldestgørende måde.

Boligkomplekset er i gang med at blive renoveret. Det er bygget om til ejerboliger, og dermed er der et andet klientel der er ved at flytte ind. Men der er fortsat bander i området sluttede Morten Pape.

Så var der kaffe klokken var blevet 15:15. Efter kaffe som blev nyt i fulde drag efter en meget spændende og givende dag, var der fortsat megen snak om hvad man havde oplevet og ikke mindst hørt, kunne DUS Jette Rasmussen fra Dragsholm distrikt, sige tak for i dag og kom godt hjem, til en tilfreds skare tilhørere. Som under megen snak begav sig på vej.

Samtalespillet

Alle distriktets gilder har nu modtaget Samtalespillet.
Inden det kom så langt, var vi 10 DGM fra Sjælland-Lolland-Falster netværket, det havde pakket det i kuverter til jer. Det tog lidt tid at pakke til alle landets gilder, delt op i 4-mands grupper!

foto1 foto2
Sammen med samtalespillene får gilderne en adresseret, frankeret svarkuvert. Heri lægges svarene fra gruppernes arbejde med emnet ”Spejderideen for voksne” – kuverten returneres til Hanne Borgstrøm. Netværket skal have svarene retur – senest i midten af november.

Som I har kunnet læse i referatet fra Ledelsesseminaret har de deltagende gildeledelsesmedlemmer prøvet Samtalespils modellen, de vil kunne være ”vejledere” når gilderne går i gang.
Vil I vide mere om ideen bag, kan i finde det på www.samtalesaloner.dk

I april nummeret af Sct. Georg er Samtalespillet omtalt og i august nummeret vil der være en reminder!

Lone

Sjællandsnetværket

Vi har afholdt møde i netværks gruppen midt i august.

Vi starter et pilotprojekt – Rejsehold, hvor gilderne (i første omgang på Sjælland og Lolland-Falster) kan booke en GB, der i løbet af efteråret 2014 vil komme og give viden/inspiration til gilderne.

  • Prøv samtalesalon i jeres gilde? (Birgit, DIS i Helsingør)
  • Få inspiration til spejderløb i jeres gilde (Jan Ensig, Kbh.)
  • Bliv bedre til billedredigering (Ole Rafn, Arresø)
  • Få viden om Facebook (Ole Rafn, Arresø)
  • Få viden om Instagram og Twitter (Ole Rafn, Arresø)

Eventuelt kan andre emner komme på tale, hvis interesserede melder sig.

Næste gang Sjællandsnetværket mødes bliver 6. november 2014.

DGM – Sjællandsnetværket

SJÆLLANDSNETVÆRKET –  måske kender I det som “Synlighedsgruppen”, en gruppe af DGM fra Sjælland og “Sydhavsøerne”. Efter de senest distriktsgildeting, består gruppen af Lis Mølvig – Lolland/Falster Distrikt, Mona Kee – Dragsholm Distrikt, Margit Fohlmann – Roskilde/Hedebo Distrikt, Birgit Kristensen – Kronborg Distrikt, Aase Kanding – Vestsjællands Distrikt, Hanne Borgstrøm – Københavns Distrikt, Stig Lausten – Arresø Distrikt og Lone Erkmann – Gøngernes Distrikt. Fra landsgildeledelsen deltager Anne Haastrup.

Efter landsgildetinget er arbejds beskrivelsen for gruppen ændret. Gruppen beskriver således:

Rejsehold: Der kan oprettes et rejsehold bestående ad GB med specifik viden på forskellige områder, en mentorordning. Rejseholdet kan afholde kurser forskellige steder i landet og besøge de enkelte gilder. Vidensområder for rejseholdet kan være IT, kommunikation, konfliktløsning og team building. Vi ved, at der rundt omkring i gilderne er mange gode kræfter, som gerne vil dele af deres erfaringer indenfor deres erhvervs- og kompetenceområder, så der kan være god energi i at udnytte alle de gode kræfter, som gilderne råder over.

Vidensbank: Hvordan får vi oprettet en vidensbank af GB med emner med fælles viden.

DUS gruppen har dannet et tilsvarende netværk på DUS-stævnet og ønsker at få en tilbagemelding fra Sjællandsnetværket. DUSerne vil gerne lave nogle fælles arrangementer for hele området.

Rejsehold/pilotprojekt: Et til to rejsehold bliver oprettet i august 2014 og gilder/distrikter i Sjællandsnetværket kan booke et hold/medlem til et arrangement i løbet af efteråret 2014.

Der er deadline, den 10. august for tilmelding af emner og personer til vidensbanken. Gøngernes Distrikt må nok se i øjnene, at vores engagement ikke kan blive så stort før vi har LGT 2015 på plads, men hvis nogen er interesserede i at være “videnspersoner” vil jeg gerne vide det. Så hurtigt som muligt til lone@erkmann.dk.

Næste møde i gruppen er 14. august i Taastrup.