Faxe gildet indbyder

Invitation til Gildemøde
d. 9. oktober 2017 kl. 19.00
i Spejderhytten på Rosenkildevej
Program for aftenen:

Vi indleder med at servere et måltid varmt mad.

 

Derefter vil Birgitte Drent, en af vore lokale fortællere, holde et rejseforedrag om Island.

 

 

 

Vi holder en pause, hvor der serveres kaffe og lidt til den søde tand
Herefter vil Birgitte Drent fortælle om vikingernes bosættelse af Island og læse lidt op fra en af sagaerne.

Gildemødet er for gildebrødre, ledsagere og
gæster.

Tilmelding skal ske til Rikke
tlf.: 30243376 eller
erika.jensen@fakse-net.dk
senest d. 4. oktober 2017.

Indbydelse til Årets I-DAG

Sct. Georgs Gilderne i
Dragsholm, Gøngerne og Vestsjællands distrikter

I-Dag

Lørdag den 4. november 2017 kl. 10.00
i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev

Program
Kl. 10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød.

Kl. 10.30 Jørgen Carlsen, fhv. forstander på Testrup Højskole.
”Rend mig i kompetencerne”
Jørgen Carlsen (f. 1949) er netop stoppet som forstander på Testrup Højskole efter 30 år.
Jørgen Carlsen har været medlem af Etisk Råd og medredaktør på den nyeste højskolesangbog, og desuden er han klummeskriver i Kristeligt Dagblad. Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver bruger det og synes de har sagt noget vældig fornuftigt. Netop derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene. Mennesket er nemlig andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil.

Kl. 12.15 Frokost: Der serveres en varm ret, incl.1 vand/øl.

Kl. 13.15 Morten Pape, forfatter ” Om romanen Planen”.

Morten Pape (f. 1986) debuterede med sin roman ”Planen” i 2015, der handler om hans barndom og opvækst i ghettosamfundet i Urbanplanen på Amager.
Morten Pape tager udgangspunkt i et velfærdsbyggeri fra 60’erne, der endte som ”Lorteøens” mest berygtede kvarter. Det handler om at overleve på tværs af kulturelle og religiøse skel, om fremmedfrygt, danskerhad, tabermentalitet og mønsterbrydning, kort sagt om at navigere rundt for at finde sig selv i et multikulturelt mikro-kaos.

Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15 Farvel og tak for I-DAG
I-dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager og gæster

Pris for hele arrangementet 200,- kr.
Betales kontant eller mobil pay ved indgangen af hver enkelt deltager.
Direkte bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og gilde -senest onsdag den 25. oktober 2017 til:

Jette Rasmussen – DUS i Dragsholm
Telefon 5927 7269
e-mail: Jetteogfrode@mail.dk

Ole Skude – DUS i Vestsjælland
Telefon 5852 2458
e-mail: goskude@stofanet.dk

Inga Gustafsen – GUS i Gøngerne
Telefon 5171 4867
e-mal: igustafsen@gmail.com

Indbydelse

Kære gildebrødre i Gøngernes distrikt

Faxe Gildet indbyder alle til at deltage i vores gildemøde mandag d. 6. februar 2017 kl.19.00  i spejderhytten på Rosenkildevej 12,  Faxe

Vi indleder med at spise et let måltid.
Derefter vil forhenværende spejderleder Per Andersen fortælle om, hvordan han har brugt sine spejderfærdigheder til utilpassede unge for at få dem på rette køl.

Tilmelding til Tommy Petersen ltp@hemmingsvej51.dk eller mobil: 42 71 51 30 senest d. 1. februar 2017

Med gildehilsen
Sct. Georgs Gildet i Faxe
Preben Gustafsen
email: pgustafsen@gmail.com
mobil: 5171 4866