Aktiviteter i Gøngeland


Præstø Gildets Vandregruppes aktiviteter
Turen går til:

Er intet andet nævnt, mødes man kl. 10 med madpakke ved Spejderhytten,  på Engen bag Biblioteket, Lindevej 43, 4720 Præstø.

Der er ikke mange aflysninger, men det er smart at kontakte en af vandregruppens medlemmer for at høre om der er aflysninger. Hanne Damgaard tlf. 5599 5046 eller Ingrid Oxlund tlf. 2282 4824

Turene går til: 
                             2018
Hollænderskoven lørdag den 20. januar 2018
Vemmetofte, søndag den 25. februar 2018
Lekkende, lørdag den 10. marts 2018
Faxe kalkbrud, søndag den 08. april 2018
Halskovvænge, lørdag den 05. maj 2018 Aflyst, Aflyst, Aflyst!!!!

                               2017
Vintersbølle skov, lørdag den 8. april 2017
Bavnehøj, Nr. Vedby, søndag den 7. maj 2017.

Rønnebæksholm, lørdag den 12. august 2017
Mern sundhedssti, søndag den 24. september 2017
Feddet, lørdag den 28. oktober 2017
Bytur i Præstø, søndag den 19. november 2017

 

De enkelte gilders arrangementer i februar måned 2018
Gildemøder, Gildehaller og Gildeture.

3. Vordingborg                          5. februar Gildehal 3. gilde.
2. Næstved                                  5. februar Gilderådsmøde.
Suså                                               6. februar Gildemøde.
3. Vordingborg                          8. februar  Gildemøde Vordingborg Stadsgilde
Store Heddinge                         8. februar Gildemøde.
2. Næstved                                  12. februar Gildemøde.
Præstø                                          14. februar Gildemøde.
Køge                                              14. februar Gildehal.
Vordingborg Stadsgilde       15. februar Udvidet Stadsgilderåd.
Faxe                                              19. februar Gildemøde.
Faxe                                                 ?. februar Bankospil
Gøngernes Distrikt                28.  februar Distriktsgildehal, ved Køge.

De enkelte gilders arrangementer i Januar måned 2018
Gildemøder, Gildehaller og Gildeture.

Køge                                               3. januar Nytårsgildehal.
Faxe                                                ? januar Nytårsparade.
Faxe                                                7. januar Nytårstaffel.
Stege                                               8. januar Nytårsgildehal.
3. Vordingborg                           8. januar Nytårsgildehal Stadsgildet.
Gøngernes distrikt                 10. januar Nytårskur, GM mødes kl. 18. hos Kurt Muusmann.
Store Heddinge                         13. januar Nytårsgildehal, Skovvængehus.
3. Vordingborg                          15. januar Udvidet gilderåd.
Suså                                                16. januar Nytårsgildehal Fælles Næstved.
Præstø                                            17. januar Nytårsgildehal, Spejderhytten på Engen.
2. Vordingborg                           17. januar Gilderådsmøde.
Faxe                                                22. januar Nytårsgildehal.
2. Næstved                                   22. januar Fællesledelsesmøde. (Kun ledelse)
Suså                                                 23. januar Gilderådsmøde.
Køge                                                24. januar Gildemøde.
Stege                                               29. januar Gilderådsmøde.
Præstø                                            31. januar Udvidet Gildeledelsesmøde. (Gildeledelse, Gr. ledere og udv. og laugsfmd.

De enkelte gilders arrangementer i december måned 2017
Gildemøder, Gildehaller og Gildeture.

Faxe                                               1. december Fredslys arrangement.
Køge                                              2. december adventstravetur.
Stege                                              3. december Julemøde.
3. Vordingborg                            4. december Julestue i 3. gilde.
2. Næstved                                   4. december Julegildehal.
Vordingborg                                 5. december Fredslys.
Præstø                                           6. december Fredslys arrangement.
Køge                                               6. december Gilderådsmøde.
Store Heddinge                            7. december Julestue.
2. Vordingborg                             7. december Julestue.
Vordingborg Sangerlaug            8. december Jule Syng- sammen.
Faxe                                                11. december Julestue.
1. Vordingborg                              12. december Julemøde i 1. gilde.
Suså                                                16. december Juleklip.

De enkelte gilders arrangementer i november måned 2017
Gildemøder, Gildehaller og Gildeture.

Vordingborg Sangerlaug              2. november Spil og Syng Dansk. Medborgerhuset.
DUS x 3 sjællandske Distrikter   4.  november I-Dag i Haslev.
Præstø                                                   5. november Indsamling Dansk Folkehjælp.
Suså                                                        7. november Gildehal.
3. Vordingborg                                  8. november Gildemøde Vordingborg Stadsgildet.
3. Vordingborg                                13. november Udvidet gilderådsmøde.
Faxe                                                     13. november Gildehal.
Stege                                                 13. november Gildemøde.
Præstø                                              15. november Gildemøde.
Vordingborg Stadsgide           23. november Udvidet Stadsgilderåd.
2. Næstved                                    25. november Fødselsdags fest.
Store Heddinge                          26. – 23. november Juletombola.
Faxe                                               28. november Afhente Fredslys i Roskilde.
Præstø                                           28. november Afhente Fredslys i Roskilde.
Stege                                                ? november Fredslys.
Præstø                                           Uge 47 november Hytterengøring.
Præstø                                           30. november Julearrangement.

 

De enkelte gilders arrangementer i oktober måned 2017
Gildemøder, Gildehaller og Gildeture.

Køge                                              8. oktober Dragedag.
Faxe                                               9. oktober Gildemøde.
Stege                                              9. oktober Gildemøde.
Næstved Fælles                            9. oktober Gildemøde m. foredrag.
Køge                                               11. oktober Gildehal.
Præstø                                            11. oktober Gildehal.
Store Heddinge                             12. oktober Gildemøde, “Gretes tur til Sydamerika”.
1., 2. og 3. Vordingborg               12. oktober Loppetorvs klargøring.
1., 2. og 3. Vordingborg               14. og 15. oktober Loppetorv.
2. Vordingborg                             22. oktober fødselsdags fest.
2. Næstved                                     23. oktober Gildehal.
Gøngernes distrikt                      24. oktober Fellowship-Day.
Vordingborg Sangerlaug            24. oktober Øve Dag.
2 Næstved og Suså Fælles           31. oktober Farmen generalforsamling.

De enkelte gilders arrangementer i sept. måned 2017
Gildemøder, Gildehaller og Gildeture.

Stege/Præstø/Vordingborg     2. september  Økseløb.
Stege/Præstø/Vordingborg     3. september  Økseløb.
3. Vordingborg                          4. Gildehal lukket.
Suså                                            5. september Gildehal.
2. Vordingborg                         6. september Gilderådsmøde.
Gøngernes Distrikt                  7. september Gildeledelsesmøde.
1., 2. og 3. Vordingborg           7. september loppeklargøring.
1., 2. og 3. Vordingborg           9. september Loppetorv.
Faxe                                           11. september Spejdergildehal.
2. Næstved                               11. september Gildemøde.
Vordingborg Sangerlaug       12. september Øve dag.
2. Vordingborg                        13. september Gildemøde.
Store Heddinge                       14. september Høstgildehal.
Vordingborg Sangerlaug        15. september Syng Sammen.
Suså                                         19. september Gilderådsmøde.
Køge                                         20. september Gildemøde.
Stege/Præstø/Vordingborg     20. september Spejdergildehal Spejderlauget og Økseløbsudvalget.
Præstø                                      20. september Scleroseaften.
Trekants Gilderne                    23. og 24. september LGT 2017.
2. Næstved                                25. september Gilderådsmøde.
Køge                                           27. september Gildeledelsesmøde.

De enkelte gilders arrangementer i august måned 2017
Gildemøder, Gildehaller og Gildeture.

Præstø                                   9. august Friluftsgildehal.
Store Heddinge                  10. august Grill aften.
1., 2. og 3. Vordingborg    10. august Loppe- klargøring.
1., 2. 0g 3. Vordingborg    12. august Loppetorv.
Stege                                   14. august Friluftsgildehal.
2. Næstved                         14. august Frilufts arrangement.
Suså                                    15. august Oplevelses tur.
Køge                                   15. august Friluftsgildehal. 
Gøngernes Distrikt          16. Gøngernes Højskole Start.
Præstø                                19. Åben Havn.
1. Vordingborg                 20. Fødselsdag.
Faxe/ledelse                      28. Gildemøde.

De enkelte gilders arrangementer i juni  måned 2017
Gildemøder, Gildehaller og Gildeture.

Præstø                           5. juni Grundlovsdags tur. (Madertur).
Gøngernes Distrikt     7. juni Friluftsgildehal v/Suså.
Vordingborg Fælles   12. juni Friluftsgildehal. v/3 gilde.
Stege                             12. juni Sommer tur.
Køge                              18. juni Sommer arrangement.
Store Heddinge           18. juni Gildeudflugt.

De enkelte gilders arrangementer i maj måned 2017
Gildemøder, Gildehaller og Gildeture.

3. Vordingborg                     8. maj Gildemøde.
Suså                                       9. maj Gildemøde.
1. Vordingborg                     9. maj Gildemøde.
Vordingborg Stadsgilde    11. maj Udv. Stadsgilderådsmøde.
Køge                                     12. maj Forårstur.
Gøngernes Distrikt            17. maj Distriktsgildeting i Store Heddinge.
2. Næstved                          20. maj Gilde arrangement (tur)
Præstø                                 20. maj Orienteringstur.
Faxe                                     22. maj Sommerudflugt.
Køge                                    28. maj Gilderally.
Stege                                   29. maj Gilderådsmøde.

De enkelte gilders arrangementer i april måned 2017
Gildemøder og Gildehaller

Vordingborg                         6. april Stadsgildeting.
Køge                                     12. april Gilderådsmøde.
Suså                                      18. april Sct. Georgs Gildehal.
Køge                                     19. april Sct. Georgs Gildehal.
3. Vordingborg                   ??  april Gildehal.
Store Heddinge                  22. april Sambo Vig.
2. Næstved                          24. april Sct. Georgs Gildehal.
Faxe                                     24. april Sct. Georgs Gildehal.
Vordingborg 1.,2.,3.          24. april Sct. Georgs Gildehal.
Stege                                    24. april Sct. Georgs Gildehal.
Præstø                                 26. april Sct. Georgs Gildehal.
2. Vordingborg                  26. april Gilderådsmøde.
Store Heddinge                 29. april Sct. Georgs Aften. Skovvængehus.

 

De enkelte gilders arrangementer i marts måned 2017
Gildemøder, Gildehaller og Gildeting. 

2. Vordingborg              1. marts Gildeting.
3. Vordingborg              3. marts Fødselsdagsfest.
Faxe                                 6. marts Gildeting, DDS´s spejderhytte Rosenkildevej.
3. Vordingborg              6. marts Gildeting.
Suså                                 7. marts Gildeting.
Præstø                             8. marts Gildeting i Spejderhytten
2. Næstved                    13. marts Gildeting.
Stege                              13. marts Gildeting.
1. Vordingborg             14. marts Gildeting.
Suså                               15. marts Ledelsesmøde.
Køge                               15. marts Gildeting.
Store Heddinge            16. marts Gildeting i Skovvængehus
Præstø                           18. marts Vandregruppen til Faksinge skov, start fra spejderhytten kl. 10.
Distriktet                      23. marts møde for GMér i Gøngeland, kl. 19:00 i Spejderhytten i Præstø.
Køge                              29. marts Gildemøde
2. Vordingborg           29. marts Gildehal/-møde.

De enkelte gilders arrangementer i Februar måned 2017
Gildemøder og Gildehaller

Præstø                    1. februar Gildemøde i spejderhytten kl. 19.00.
Præstø                   5. februar Vandregruppen går til Næbskoven, kl. 10 fra Spejderhytten.
2. Næstved            6. februar  Gilderådsmøde.
Faxe                       6. februar Gildemøde/Bankospil, i DDS´s spejderhytte på Rosenkildevej.
Pia Westergaard og Claus Nordahl fra Spejdernes lejr 2017.
Pia er chef for HR- udvalget og Claus er bl.a. jobkonsulent.

Stege                      6. februar Gildenøde.
Store Heddinge    6. februar Gildemøde/Tinghussets funktion?
Suså                        7. februar Gildemøde. Emne: Om at rangere spejderløb.
Vordingborg Fælles 8. februar Gildemøde, arrangør 2. Vordingborg.
2. Næstved           13. februar Gildemøde.
Vordingborg Stadsgilde  16. februar Udvidet Stadsgilderådsmøde.
Gøngernes Distrikt  27. Distriktsgildehal i Soldaterhjemmet i Vordingborg kl. 19.00.

Arrangementer i anledningen af Nytår 2017
Nytårsgildehaller

Køge                       4. januar
Præstø                    4. januar i Spejderhytten på Engen.
Store Heddinge     7. januar i Skovvængehus
Vordingborg          9. januar Fælles for alle 3. gilder
Stege                       9. januar
2. Næstved/Suså  16. januar
Faxe                       16. januar i DDS´ spejderhytte på Rosenkildevej

Andre 2017 nytårs aktiviteter

Faxe                     8. januar Nytårsparade i DDS´ spejderhytte på Rosenkildevej
3. Vordingborg  9. januar Udvidet ledelsesmøde
Distriktet           11. januar Nytårskur for Gildemestre.
Faxe                    15. Januar Nytårstaffel i DDS´ spejderhytte på Rosenkildevej
Præstø                18. januar udvidet gildeledelsesmøde i Spejderhytten på engen.
2. Vordingborg 18. Gilderådsmøde
Suså                    25. januar Fællesledelsesmøde inkl. budget.
Køge                   25. januar Gildemøde
Stege                  30. januar Gilderådsmøde

Fredslys arrangementer 2016

Faxe Gilde den 25. november
Køge Gilde den ?? november, kontakt evt. Køgegildet.
Vordingborg Gilderne den 29. november
Stege Gilde den 29. november
Præstø Gilde den 30. november