Nytårskur 2018

Alle gildemestrene og DGL i Gøngernes distrikt var,
onsdag den 10. januar 2018 kl. 18.00, inviteret til årets nytårskur hos familien Muusmann på Gartnervej nr. 4, 4700 Næstved

Referat af

Gildemestrene forsamles og gør klar til årets nytårskur.

GM-strene er ved at samles og gøre klar til årets nytårskur

9 gilder var repræsenteret ved årets nytårskur: GM Preben Gustafsen Faxe, GM Torben Lerbech Jensen Køge, GS Søren Hebo-Hansen Suså, GM Ole Köser 2. Næstved, Rika Remsey Præstø, GM Elna Christiansen Stege, GM Niels Hovgaard 1. Vordingborg, GM Brita Topp 2. Vordingborg, og GK Leif Jylov 3. Vordingborg. Suppleret med DGM Lone Erkmann, DGK Riber Moser Hansen, DGS Kurt Muusmann og DUS Inga Gustafsen.

Menu: Til forret: Cremefraicherand, uden rand, med kaviar og rejer.
Hovedret: Flæskesteg m. brune og hvide kartofler, rødkål.
Til dessert: Hindbærmus med flødeskum på toppen, alt sammen rundet af med kaffe og sødt.

Nytårskuren blev godt begyndt med en sang.

Under spisningen gik samtalen særdeles livligt.
Efter hovedretten holdt DGM Lone Erkmann sin nytårstale, og sagde:
Igen er der gået et år og vi skal til at vænne os til at skrive 2018. Den nye kalender er taget i brug og allerede nu opdager vi, at der er mange aktiviteter, der tager pladsen op.
Vores nytårskur er en god tradition, at indleder det nye år med og vi plejer at have meget vi vil fortælle hinanden!
I februar afholdes der, distriktsforum i Horsens. LGL har sendt nogle spørgsmål. Svarene skal være en del af præsentationen af de enkelte distrikter. Riber har sendt spørgsmålene til jer, så I kender dem.
Vi var samlet i Sjællandsnetværket i går og vi var enige om, at det blev en lang opremsning, hvis alle distrikter stiller sig op og fortæller om administrative procedurer. Vi vil foreslå, at de inden mødet sendes til LGK og vi så koncentrerer os om spørgsmålet ”Hvad vil vi med distrikterne”, det mener vi kunne være en interessant diskussion at involvere DGM i.

Programmet for DF2018 ser lidt tyndt ud. Der er planlagt at DGM bruger ca. 5 min til at præsentere distriktet. Vi er ca. 20 distrikter, det bliver 100 min, hertil kan lægges lidt tid til,
indledning, lidt tid til at komme fra den ene DGM til den anden og måske tid til en kop kaffe og sluttelig skal der vel evalueres! Der er afsat 2 timer.
Efter frokost er der tre indlæg ved Henning Rasmussen fra Arresø, Jens Østergaard fra Gøngerne og Bente Christensen fra LGL. Vi spurgte Henning om rammerne for hans indlæg og han kunne fortælle, at der ikke var kommet nogen ”retningslinjer” fra mødeledelsen. Vi må gå ud fra, at samme betingelser gælder for de to andre oplægsholdere!
Vi kan gætte på, at Jens vil tale om lov/organisations ændringer, Bente tager måske udgangspunkt i FUTURA og Henning vil holde sig til det Arresø havde indsendt til LGT2017.
Vi spurgte hinanden, hvor det skal bringe os hen, hvor er visioner og mål! Jeg kommer til at tænke på Cheshire katten fra Alice i eventyrland. Alice spørger katten, hvilken vej hun skal gå og katten spørger, hvor hun skal hen. Alice svarer, at det ved hun ikke, hvortil kattens svar er: Så er det lige meget, hvilken vej du går!
Spændende bliver det at se, hvad vi kommer hjem med DF2018.

Nytårskurens dirigent Inga Gustafsen i fuld gang med at holde styr på tropperne, hvilket lykkedes til alles tilfredshed.

2017 bragte to nye projekter til Gøngerne. Vores Højskole, med emnet ”Demokrati og Kommunikation”. Der var mange, der havde lyst til at deltage og det bliver interessant at se om målet med Højskolen, som blandt andet var at styrke gruppearbejdet i gilderne, blev nået.
Det andet projekt, samtalerne mellem gildernes ledelser og DGL, er ikke afsluttet, men de sidste møder er planlagt og vi regner med at slutte inden udgangen af januar.
Det bliver interessant at se, hvilke konklusioner vi kan drage. Vi håber der er stof, vi kan bygge videre på.
DGL har været meget glade for at besøge jer. Vi havde en ide om, at 1½ time nok var passende! Det har vi så erfaret, at det var det ikke. Inga har som ordstyrer forsøgt, at holde os på sporet, men det er ikke altid, det lykkedes.
En af udtalelserne fra gilderne er, at næsten ingen mener vi overlever de næste ti år! Det fik mig til at overveje om jeg har samme opfattelse. Rent matematisk er det jo let at regne ud, at med vores fremskredne gennemsnitsalder, vil det ikke vare længe og jeg sidder jo yderligt på grenen!
Men jeg mener indholdet i gildebevægelsen er godt nok og også har appel til yngre mennesker. Det vi i Køge kalder den unge gruppe, der er o. 45-50 år har lavet et oplæg til en ”udbrydergruppe”, hvor ide, lov og løfte er så tæt på gildernes og spejdernes, at langt de fleste af os ville kunne acceptere det. Der er så noget af ”formen”, de ikke bryder sig om, men det er vel ikke så vigtig?
Så stødte jeg sidst i november på en podcast, hvor Morten Albæk, der er filosof og tidligere direktør i Danske Bank og Vestas blandt andet udtaler ”Som leder er du forpligtet til at skabe de her orgastiske øjeblikke, hvor der er en følelse af lykke, før du fokuserer på, at skabe tilfredshed”. Det er store ord, måske skal vi finde ud af om vi kan skabe sådanne øjeblikke for hinanden. Ind i mellem bliver det hele måske lidt fodslæbende!
Tre andre filosoffer/videnskabsmænd har udgivet tre meget omtalte bøger her op til jul. Den ene er Rane Willerslev, der er ny direktør for Nationalmuseet.
Rane Willerslev har i efteråret udgivet bogen ”Tænk vildt”, den har undertitlen – det er guddommeligt at fejle.
Her skriver han blandt andet:
”Jeg tror stærkt på, at selv de mest forstenede organisationer og de mest rigide strukturer kan gøres levende og dynamiske ved at give dem en ordentlig rusketur.
Jeg tror på, at det er muligt at få intelligent liv tilbage i kalorius, selv om åreforkalkning eller endda begyndende rigor mortis har sat ind, og mange står parat til at underskrive dødsattesten.”
Det giver også håb for Sct. Georgs Gilderne i Danmark – der skal måske bare en ordentlig rusketur til!!
Bogen er en slags peptalk for en mere nysgerrig tidsånd og et forsvar for dyrkelse af viden og kreativitet. Det kunne vi godt bruge lidt af i Sct. Georgs Gilderne. Rane Willerslev mener, hvis de vilde tanker omsættes til det virkelige liv, kan der skabes nye hidtil usete muligheder for innovation!
Svend Brinkmand er en af de andre filosoffer, der er aktuel med bogen ”Gå glib”. Den handler om begrænsningens kunst og værdien af at gå glib af noget. De tanker kunne vi måske også bruge, hvis vi skal finde tid til at tænke vildt må vi måske acceptere, at der er noget vi må vælge fra – gå glib af!
Den sidste jeg vil nævne er Tor Nørretranders. Han vil med bogen ”Se frem” opfordre os til at være optimistiske med hensyn til fremtiden. Selvom verden er et kaotisk sted lige nu, så venter der en NY lys tid rundt om hjørnet.
Når jeg nævner disse tre filosoffer, er det fordi, de måske kan inspirere os til at tænke vilde tanker om Gildebevægelsens fremtid, at være optimistiske med hensyn til samme fremtid og acceptere, at vi måske må vælge at gå glib af noget for at få overskud til at bringe nyt liv til Gildebevægelsen og udsætte underskriften på dødsattesten.
Det er også fordi jeg ikke mener, at de påtænkte Lovændringer vil få nye medlemmer til at stå i kø! Det er min opfattelse, at der i vore nuværende Love er plads til Rusketur, nysgerrighed for tidsånden og optimisme for fremtiden og det er mit håb, at det er her vi sætter vores fælles kræfter ind. Og fordi vi er en del, der kan huske, hvor mange kræfter der blev brugt, sidste gang vi lavede Lovændringer.
Vores ”udviklingssamtaler” har vist os, at vi har velfungerende gilder i Gøngernes distrikt. Ingen er økonomisk trængte – det eneste problem der nævnes hos de gilder vi allerede har besøgt, er manglende tilgang af især yngre medlemmer.
Mit nytårsønske skal være, at vi tør give bevægelsen en ordentlig ”Rusketur”, og så må vi se, hvad der sker! Måske betyder det, at nogen falder fra, men det er ikke min opfattelse at det er blandt Gøngerne. Vi er vel en slags rebeller….
Godt nytår 2018 og tak for mange gode timer sammen med jer. LE januar 2018

Lone Erkmann holdt en spændende nytårsappel. Hun kom langt rundt med sine emner.

Efter dessert og kaffe med det søde, blev Inga Gustafsen valgt til aftenens ordstyrer. Så gik man i gang med at lave programplanen for året 2018 – 2019.
Resultatet er med som vedhæftet fil.

Med Inga Gustafsen som dirigent drøftede man derpå det oplæg som Lone har planer om at fremlægge ved årets Distriktsforum 24. og 25. februar 2018, på Scandic Bygholm Park, Horsens

Oplægget blev vel modtaget, dog var der et par punkter hvor Lone havde været lidt forud for sin tid. Da der imidlertid var enighed om at det var en god ide at sende de lokale gildeblade til gildekansleren frem for gildemesteren, så gør man det fremover. Så nu passer det med Lones oplæg på det punkt.

Den efterfølgende livlige debat under Inga Gustafsens kyndige ledelse, var præget af stor enighed. Den gav udtryk for utilfredshed med LGL, med bemærkninger som ved den hvad den gør, afledningsmanøvre. Derimod var man godt tilfreds med distrikt-systemet, men vi skal bruge det var man enige. Samarbejdet skal udbygges og der er kun gildeledelserne til at sætte det i gang og holde det ved lige.

Samarbejdet mellem distrikterne øst for Storebælt er godt, der er kun et distrikt der holder sig uden for, fortalte Lone Erkmann. Det er så godt at vi har planer om at lave et samlet udspil til det kommende distriktsforum. Det største problem er at man ikke kan finde nogen der vil stille op til LGL, men vi arbejder på sagen, og det gælder gilderne på Sjælland og dem på Lolland og Falster.

Vi må opfordre vores gildebrødre til at besøge hinanden og hjælpe på alle måder med at få samarbejdet i gang, Det er som om nogle føler at der gift på jorden hvis man overskrider de lokale grænser. Men vi må søge at fremme samarbejdet mellem gilderne. Hvis man ikke kan formå sine egne til at besøge andre, kan man jo prøve at inviter dem ude fra.

På Lone Erkmanns spørgsmål om der er behov for at mødes på en anden måde end vi plejer, mente Brita Topp at så skulle det være noget helt ekstraordinært, og så skal det helst være i dagtimerne, da nogle af de ældre gildebrødre ikke bryder sig om at køre for langt specielt i mørke. Det koster noget at deltage i et arrangement, men kørselsproble-met kan måske løses med samkørsel.

Bladet Sct, Georg skal vi have det digitalt eller på papir. Der er nok ikke tvivl om at man helst vil have det på papir. Men kan det ikke være anderledes må man modtage det digitalt. Så må gruppelederne have pligt til at udskrive bladet til dem der ikke har printe mulighed. Det gør vi i forvejen med Nøglen og Broen sluttede Leif Jylov.

Mødet sluttede 21:37. Hvorefter alle drog hjem efter at have deltaget i et godt og givende møde.

Indsigelser med referatet stiles til Riber snarest på mail eller tlf. 2288 6560. senest 1. februar.

Venlig gilde hilsen
Riber