Referat af GM-Møde 2017 på Møn

REFERAT:
af møde for gildemestre i Gøngernes Distrikt, 7. september 2017 kl. 19:00,  i Tøveldehytten, Søndersognsvej 42. 4780 Stege.

Til stede var:
GM Preben Gustafsen, Faxe – GM Rika Ramsey, Præstø – GM Ole Köser, GS Nils Ole Kajhøj og GK Hans Jørgen Nielsen fra 2. Næstved – GM Elna Christiansen, Stege – GM Solvej Eichhorst — GM Niels Hovgaard, 1. Vordingborg — GM Per Vængtoft, 3. Vordingborg – GM Brita Topp, 2. Vordingborg — GS Finn Christiansen, Køge – GM Jens Østergaard, Suså, og fra  DGL: DGM Lone Erkmann, DGS Kurt Muusmann, DGK Riber Moser Hansen, og DIS Inga Gustafsen.

Mødestart: Lone Erkmann bød gildemestre m.m. velkommen. Derpå blev dagsordenen godkendt. Kurt Muusmann blev valgt til ordstyrer.

DGL på plads for bordenden ivrigt lyttende til de mange indlæg.

Punkt 1. Forberedelse til LGT 2017
Lone Erkmann orienterede om Futura. Futura er et arbejdspapir fra da LGL havde indbudt landets DGLér til møde på Tydal den 10. maj 2014. Lone var glad for at man havde fundet det gamle papir frem. Da det bl.a. kunne give muligheder for nye gruppeformer og medlems pleje. For at alle kan være ført ajour, sendes papiret ud sammen med referatet.
Om LGM beretning i bladet Sct. Georg mente Inga Gustafsen, der er store mangler både om mål og midler. Det er ikke en beretning men en festtale mente hun.

Jens Østergaard beretter ivrigt og fyldestgørende om sit arbejde i LG lovudvalg.

Om regnskabet i Sct. Georg mente Ole Köser, at det ikke var gennemskueligt nok. Det er trods alt mange penge hver enkelt GB sendes til LGL.
Jens Østergaard, beklagede at der ikke var kommet en bedre afslutning på Lovudvalgets arbejde. Vi kunne ikke nå det, mente LGL ved det afsluttende møde i Odense. LGL kunne ikke blive enige om, hvor arbejdet skal ende.
Nils Ole Kajhøj (Sole) mente området var for stort til at kunne behandles i en omgang.
Jens Østergaard mente derimod at den brugte fremgangsmåde var den eneste der kunne anvendes og ændringerne skal laves nu, understregede han. Lysten til ændringer skal komme og fungere nede fra.
Lone Erkmann mente at omsorg måtte ældresagen tage sig af. Medlemmerne er der ude, man kan betale sig fra at få professionel hjælp til at få den inden for lågen.  
Uanset hvad, så bør vi godkende de nye love sagde Jens Østergaard. Jens Østergaard fremhævede at spejderne kunne over tage ledelsen af gilderne. Men ved at indføre alt for mange ændringer mister vi gildebrødre.
Lone Erkmann mente at kammeratskab er og altid har været en af de bærende kræfter i Gilderne.
Lone Erkmannn og Ole Köser var enige om at de ikke kunne godkende LGM beretning som den ser ud i bladet Sct. Georg. Hvis der er GB nok der på LGT der bakker op om det spørgsmål, skal vi have en ny LGL fremhævede Ole Köser.

 

Punkt 2: Uddybelse og opfriskning af Peter Erkmanns oplæg om samarbejde med spejderne, og måden vi der igennem kan skaffe nye gildebrødre.
Der var stor enighed om at Peter Erkmann havde fat i en god ende i sit oplæg for gildeledelserne.
Brita Topp fortalte at 2. Vordingborg, lige har fået en ny gildebror. Hjemmesiden, havde faktisk skræmt hende væk. men nogle gode snakke med Kirsten Bagger og Brita Topp havde bragt hende tilbage i folden. Vi skal have evt. nye gildebrødre i tale, helst i bundter, så vi med vore egne ord kan fortælle hvad det handler om. Bl.a. skal der gøres opmærksom på at riddertrinet ikke er et påbud.
Jens Østergaard, fortalte om hvordan Suså gildet havde erhvervet nye gildebrødre. Specielt hvor langt de er nået i systemet.
Kurt Muusmann fortalte om initiativet til at starte en distrikts ungdomsgruppe. Man havde endda en gruppeleder som stod parat til at lede den nye gruppe. Men ingen meldte sig.

Punkt 3 Ønsker til arbejdet i distriktet/DGL.
Jens Østergaard foreslog at hvert enkelt gilde fik lejlighed til et møde med DGL, for derved at få lejlighed til at drøfte fremtiden, og hvad man ønsker at bruge den til og hvordan.
Efter at Inga Gustafsen havde spurgt om der var andre end Suså Gildet der kunne tænke sig et sådan et enkelt møde med DGL, var der udbredt stemning for at et etablere sådanne møder, mellem de enkelte gilder og DGL og få talt igennem hvad det enkelte gilde vil med fremtiden og hvad man vil med sit gilde.  DGL tager initiativ til at indbyde disse møder.    

Punkt. 4 Eventuelt.
Inga Gustafsen slog et slag for deltagelse i såvel Fellowship-Day som i I-dagen
Jens Østergaard bemærkede, at vedtagelsen på DGT den 17. maj, at hæve kontingentet til 20 kr./GB/år var for stor. Han foreslog at sænke forhøjelsen til 5 kr./GB/år. Det var der ikke stemning for. Tværtimod gik Både Ole Köser og Preben Gustafsen i rette med Jens Østergaard, for på denne måde at stille spørgsmålstegn om en gildetingsbeslutning rigtighed.