Referater

Tilbageblik på I-dag 2017

Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne og Vestsjællands distrikter havde lørdag den 4. november 2017 arrangeret årets I-Dag. Det foregik, hvad der efter hånden er blevet en ny tradition, i Kirkehuset på Kirkepladsen i Haslev.

DUS Vestsjællands Distsrikt bød velkommen til de omkring 85 GB’ere og gæster og præsenterede dagens første foredragsholder.

Det var Vestsjællands DUS Ole skude der bød de omkring 85 deltagere velkommen, til dages arrangement. Ole Skude sluttede sin velkomst med at præsentere dagens første foredragsholder, fhv. forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen.
Jørgen Carlsen er netop efter 30 år på posten, stoppet som forstander på Testrup Højskole. Han er født i 1949 og har været medlem af Etisk Råd og medredaktør på den nyeste højskolesangbog, og desuden er han klummeskriver i Kristeligt Dagblad. Så det var ikke en hr. hvem som helst der skulle føre deltagerne ind i det danske sprogs mange snørkler, og mere eller mindre underfor-ståelser. Han havde givet sin indlæg titlen: ”Rend mig i kompetencerne”.

fhv forstander Jørgen Carlsen gør en indsats for at få tilhørerne til at begribe hvad han mener.

Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver bruger det og synes de har sagt noget vældig fornuftigt, sagde Jørgen Carlsen og netop derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene mente han, Mennesket er nemlig andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil.

Kompetencerytterne fik derpå nogle venlige men bestemte ord med på vejen. Vi andre blev nok lidt klogere på de moderne verbale udtryk. Det kunne en gang i mellem være lidt besværligt at følge med i talestrømmen en gang i mellem, men der er nok ingen tvivl om at alle nok følge sig lidt mere kompetent til styre fremtidens talemåder.
Efter foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål. Der var en del, ja der var så mange at ordstyren var nødt til at stanse spørgerne for at holde programmet.

Klokken 12:15 blev middagen serveret. Det var en behagelig overraskelse nemlig en ny menu, der bestod af farsbrød med salat til, og så kunne man drikke en øl eller sodavand til, alt efter egne lyster. Efter at have spist og fået strakt benene og tilfredsstillet andre fornødenheder gik dagen program videre.

DUD i Gøngeland præsen-tere dagens næste foredragsholder, og hun fortalte så meget om ham at han indledte med at konstaterede at nu var dette halve af hans foredrag næsten brugt.

DUS’erne havde delt opgaverne op mellem sig så ingen blev over belastet. Det var derfor Inga Gustafsen fra Gøngernes distrikt der præsenterede eftermiddagens foredragsholder, forfatteren Morten Pape, der er født i 1986 og er vokset op i Ur’banplanen på Amager.

Morten i et tænksom øjeblik i sit foredrag, og sin opvækst i Ur’banplanen på Amager.

Noget af det spændende/interessante ved ham er, han i 2015 udgav en bog med titlen ”Planen”. Det er en erindrings roman, med fiktion som dækker omkring 90 – 100% af min opvækst i ghettosamfundet i Urbanplanen på Amager, fortalte Morten Pape. Det var netop den bog han skulle tale om. Bogen tager dermed udgangspunkt i et velfærdsbyggeri fra 60’erne, der endte som ”Lorteøens” mest berygtede kvarter. Hvor det handler om at overleve på tværs af kulturelle og religiøse skel, om fremmedfrygt, danskerhad, tabermentalitet og mønsterbrydning, kort sagt om at navigere rundt for at finde sig selv i et multikulturelt mikro-kaos, tilføjede Morten Pape.

Det var i den periode at jeg fik navnet Perker Pape, og Somali Pape.
Det har giver Morten Pape blod på tanden at den første roman er blevet så vel modtaget, så han er allerede godt i gang med den næste, de første 120 sider er lavet. Jeg har åbenbart svært ved at fatte mig i korthed, så kommer mindst lige så mange til, sluttede foredragsholderen.

Morten Pape eller Perkar Pape eller som han hed her på billedet Somali Pape. Når man ser billedet er han nok ikke så svær at finde. Det skulle ikke være nødvendigt at fortælle at det er ham i den gule bluse

Efter foredraget var der også her lejlighed til at stille spørgsmål, og der var mange af dem og nogle af dem gik meget tæt på Morten Papes privatliv, men alt blev besvaret på bedste og fyldestgørende måde.
Boligkomplekset er i gang med at blive renoveret. Det er bygget om til ejerboliger, og dermed er der et andet klientel der er ved at flytte ind. Men der er fortsat bander i området sluttede Morten Pape.
Så var der kaffe klokken var blevet 15:15. Efter kaffe som blev nyt i fulde drag efter en meget spændende og givende dag, var der fortsat megen snak om hvad man havde oplevet og ikke mindst hørt, kunne DUS Jette Rasmussen fra Dragsholm distrikt, sige tak for i dag og kom godt hjem, til en tilfreds skare tilhørere. Som under megen snak begav sig på vej.

Tilbageblik på Fellowship-day 2017

Gæsterne er ved at ankomme og betale samtidig med at de trækker deres bordnummer.

Omkring 50 gb og gæster var mødt frem til Fellowship-day i Sognehuset i Faxe. DGL havde bestræbt sig på at få Gildebrødrene blandet så man ikke klumpede sig sammen gilde- og/eller vennevis. Derfor skulle man ved indgangen trække et nummer til det bord man skulle sidde. Da alle havde fået bænket sig bød, i mangel af en DIS, DUS Inga Gustafsen velkommen til deltagerne. Hvorpå vi sang: Nu falmer skoven …. Så var vi jo godt i gang. Efter lækkert smørrebrød og ostemad gik vi over til aftenens foredraget.
Til emne for Fellowship-dagen var valgte mindretalsproblematikken i grænseområder. Til at orientere os om emnet var indbudte konsulent i Grænseforeningen Claus Jørn Jensen. Der er mange mindretal rundt omkring i Europa, nok flere end man sådan går rundt og regner med. Omkring hver 7. tilhøre et mindretal. Statistisk set findes der omkring 500 mindretal i Europa.

DUS Inga Gustafsen byde velkommen til deltagerne.

Selvfølgelig tog Claus Jørn Jensen udgangspunkt i Sønderjylland, Hvor han er født og opvokset, og som voksen vendt tilbage til. Her er der jo både Dansk mindretal syd for grænsen, og hvad vi andre nok ikke tænker så meget på, så er der også et tysk mindretal nord for grænsen. Man skal ikke ret langt tilbage i tiden for at finde eksempler på at der var et meget dårligt forhold mellem de og mindretal. Ja man skal ikke længere tilbage end til da foredragsholderen var barn, at der blev råbt ukvemsord efter hinanden. Denne ufred kan helt klart føres tilbage til 2. verdenskrig, og det på trods af at den sluttede for godt 70 år siden.
Men som tiden er gået er forholdet mildnet, så nu enes de to mindretal nord og syd for grænsen godt, man laver sågar aktiviteter sammen. F.eks. kan der godt synges en dansk sang og en tysk sang ved fællesmøder. Samarbejdet er også gået videre nu har man en fælles ambulancetjeneste, således at den ambulance der er nærmest sendes uanset nationalitet. Alle børn i grænselandet kan både tysk og dansk.

Konsulent i Grænseforeningen Claus Jørn Jensen fortalte levende om livet i grænseforeningerne.

En pudsig ting som Claus Jørn Jensen fortalte var at man f.eks. på campingpladser kunne opleve at der blev flaget med Dannebrog, navnlig de små papirflag, også hos tyske campister. Spørger man hvorfor, lyder svaret: tyskerne betragter Dannebrog som indbegrebet af hygge, i Danmark må alle flaget, og symbolisere her har vi det rart, kom indenfor! – Vi flager for fødselsdage og når katten har fået killinger osv., medes man i Tyskland skal søge om at måtte flage.

Naturligvis hørte vi også om andre mindretalsgrupper – Man kan næsten vove den påstand at grænselandet i det Sønderjyske kunne være forbilledet for mange andre grænselande. I det hele taget et rigtig godt og interessant foredrag. Ikke mindst fordi foredragsholderen med sin viden og humør forstod at gøre stoffet interessant, så vi fik øjnene op for situationer som vi som fødte danskere aldrig har spildt en tanke. Tak for det.

DGM Lone Erkmann læser Fellowship budskabet

 

Derpå en velfortjent kaffepause med indtil flere hjemmebagte lækre kager til kaffen.
Så skulle der synges igen og selvfølgelig kunne man sige blev det: ”Det haver så nyligen regnet”.
Som afslutning på en særdeles god Fellowship-Day læste DGM Lone Erkmann

Fellowship-budskabet som blev efterfulgt af sangen: ”Nu flyver mørkets fugle,” ud med kæde og det hele. Derefter Tak for endnu et godt gilde arrangement og kom godt hjem.

 

Referat af møde for gildemestre i Gøngernes Distrikt,
7. september 2017 kl. 19:00I Tøveldehytten, Søndersognsvej 42. 4780 Stege.

Til stede:
GM Preben Gustafsen, Faxe – GM Rika Ramsey, Præstø – GM Ole Köser, GS Nils Ole Kajhøj og GK Hans Jørgen Nielsen fra 2. Næstved – GM Elna Christiansen, Stege – GM Solvej Eichhorst — GM Niels Hovgaard, 1. Vordingborg — GM Per Vængtoft, 3. Vordingborg – GM Brita Topp, 2. Vordingborg — GS Finn Christiansen, Køge – GM Jens Østergaard, Suså.
Fra DGL: DGM Lone Erkmann, DGS Kurt Muusmann, DGK Riber Moser Hansen, og DIS Inga Gustafsen.

DGL på plads for bordenden ivrigt lyttende til de mange indlæg.

Lone Erkmann bød gildemestre m.m. velkommen. Derpå blev dagsordenen godkendt. Kurt Muusmann blev valgt til ordstyrer.

§ 1 Forberedelse til LGT 2017
Lone Erkmann orienterede om Futura. Futura er et arbejdspapir fra da LGL havde indbudt landets DGLér til møde på Tydal den 10. maj 2014. Lone var glad for at man havde fundet det gamle papir frem. Da det bl.a. kunne give muligheder for nye gruppeformer og medlems pleje. For at alle kan være ført ajour, sendes papiret ud sammen med referatet.
Om LGM beretning i bladet Sct. Georg mente Inga Gustafsen, der er store mangler både om mål og midler. Det er ikke en beretning men en festtale mente hun.
Om regnskabet i Sct. Georg mente Ole Köser, at det ikke var gennemskueligt nok. Det er trods alt mange penge hver enkelt GB sendes til LGL.
Jens Østergaard, beklagede at der ikke var kommet en bedre afslutning på Lovudvalgets arbejde. Vi kunne ikke nå det, mente LGL ved det afsluttende møde i Odense. LGL kunne ikke blive enige om, hvor arbejdet skal ende.
Nils Ole Kajhøj (Sole) mente området var for stort til at kunne behandles i en omgang.

Jens Østergaard beretter ivrigt og fyldestgørende om sit arbejde i LG lovudvalg.

Jens Østergaard mente derimod at den brugte fremgangsmåde var den eneste der kunne anvendes og ændringerne skal laves nu, understregede han. Lysten til ændringer skal komme og fungere nede fra.
Lone Erkmann mente at omsorg måtte ældresagen tage sig af. Medlemmerne er der ude, man kan betale sig fra at få professionel hjælp til at få den inden for lågen.
Uanset hvad, så bør vi godkende de nye love sagde Jens Østergaard. Jens Østergaard fremhævede at spejderne kunne over tage ledelsen af gilderne. Men ved at indføre alt for mange ændringer mister vi gildebrødre.
Lone Erkmann mente at kammeratskab er og altid har været en af de bærende kræfter i Gilderne.
Lone Erkmannn og Ole Köser var enige om at de ikke kunne godkende LGM beretning som den ser ud i bladet Sct. Georg. Hvis der er GB nok der på LGT der bakker op om det spørgsmål, skal vi have en ny LGL fremhævede Ole Köser.

§ 2 Uddybelse og opfriskning af Peter Erkmanns oplæg om samarbejde med spejderne, og måden vi der igennem kan skaffe nye gildebrødre.
Der var stor enighed om at Peter Erkmann havde fat i en god ende i sit oplæg for gildeledelserne.
Brita Topp fortalte at 2. Vordingborg, lige har fået en ny gildebror. Hjemmesiden, havde faktisk skræmt hende væk. men nogle gode snakke med Kirsten Bagger og Brita Topp havde bragt hende tilbage i folden. Vi skal have evt. nye gildebrødre i tale, helst i bundter, så vi med vore egne ord kan fortælle hvad det handler om. Bl.a. skal der gøres opmærksom på at riddertrinet ikke er et påbud.
Jens Østergaard, fortalte om hvordan Suså gildet havde erhvervet nye gildebrødre. Specielt hvor langt de er nået i systemet.
Kurt Muusmann fortalte om initiativet til at starte en distrikts ungdomsgruppe. Man havde endda en gruppeleder som stod parat til at lede den nye gruppe. Men ingen meldte sig.

§  3 Ønsker til arbejdet i distriktet/DGL.
Jens Østergaard foreslog at hvert enkelt gilde fik lejlighed til et møde med DGL, for derved at få lejlighed til at drøfte fremtiden, og hvad man ønsker at bruge den til og hvordan.
Efter at Inga Gustafsen havde spurgt om der var andre end Suså Gildet der kunne tænke sig et sådan et enkelt møde med DGL, var der udbredt stemning for at et etablere sådanne møder, mellem de enkelte gilder og DGL og få talt igennem hvad det enkelte gilde vil med fremtiden og hvad man vil med sit gilde.
DGL tager initiativ til at indbyde disse møder.

§4 Eventuelt
Inga Gustafsen slog et slag for deltagelse i såvel Fellowship-Day som i I-dagen
Jens Østergaard bemærkede, at vedtagelsen på DGT den 17. maj, at hæve kontingentet til 20 kr./GB/år var for stor. Han foreslog at sænke forhøjelsen til 5 kr./GB/år. Det var der ikke stemning for. Tværtimod gik Både Ole Köser og Preben Gustafsen i rette med Jens Østergaard, for på denne måde at stille spørgsmålstegn om en gildetingsbeslutning rigtighed.