Om Gøngernes Distrikt

grafik-01I dag består Gøngernes distrikt af 10 gilder.
1., 2. og 3. Vordingborg gilde, Suså gildet, 2. Næstved gilde, Præstøgildet, Faxegildet, Store Heddinge gildet, Køgegildet og Stegegildet.

Gøngernes distriktsgilde så dagens lys uden større festivitas, søndag den 1. januar 1995. Det var resultatet af et ekstraordinært landsgildeting i Esbjerg i efteråret 1994.
Her blev det vedtaget, at ”De enkelte gilder er tilsluttet et distriktsgilde, som omfatter alle gilder i et nærmere afgrænset område. Landsgildeledelsen fastlægger distriktsgrænserne.”
Det gjorde den så ved på Danmarkskortet at tege en cirkel fra Køge Bugt, gennem Sjælland midt mellem Haslev og Ringsted, vest om Næstved ud i Karrebæksminde bugt, ned gennem Storstrømmen, syd om Bogø og Møn.
Hvad der var af gilder i den cirkel blev til Gøngernes Distrikt.

Oprindelig var der 12 gilder i området. 3 gilder i Vordingborg, 3 gilder i Næstved, 2 gilder i Køge, foruden ét gilde i hver af byerne Stege, Præstø, Faxe og Haslev.

Som med de fleste ændringer var der en del utilfredshed.

Ændringerne var så omfattende og diskussionen så voldsom, at det ordinære landsgildeting i 1993 ikke kunne nå til enighed, hvorfor der i forbindelse med gildemesterstævnet i 1994 blev afholdt ekstraordinært landsgildeting. Hvor man fik vedtaget den organisationsform, vi kender i dag.

Hvor DGM (Distrikts Gildemester) er bindeled mellem landsgildeledelsen og de enkelte gilder.

Gildet-Distriktet-Landsgildeledelsen
Gøngernes Distrikt går nu i sit 21. år, og selv om det var en stilfærdig start efter et ”dekret” går det egentlig ganske godt!

Distriktets opgave er, at koordinere gildernes arbejde, varetage kursusvirksomhed og ridderoptagelser. At koordinerer internationalt arbejde og have kontakten til offentligheden.
DGM er en del af ”Sjællandsnetværket”, et inspirerende samarbejde mellem de sjællandske DGM.
Distriktet er et samlende element i gildebevægelsens organisation

Udviklingen har medført at uddannelse og internationalt arbejde er blevet så grundfæstet i distriktet, at distriktets internationale sekretær DIS – og distriktets udviklingssekretær – DUS – er fuldgyldige medlemmer af distriktsledelsen.

DIS: Arrangerer Fellowship Day og modtagelse af fredslyset sammen med gildernes GIM’er.
I de gilder der ikke har en GIM varetager GM funktionen.

DUS: Arrangerer I-dag og foredragsaften i samarbejde med gildernes GUS.
Sammen med DGM tilrettelægges kursus for gildeledelser ligesom DUS deltager i ridder-introduktion.

bregentved3