Om Gøngernes Distrikt

grafik-01

Her i april 2021 består Gøngernes Distrikt af 7 selvstændige gilder, der hører til i Faxe, Køge, 2 gilder i Næstved (2. Næstved og Suså gildet), Store Heddinge og Vordingborg.

Gøngernes distrikt blev samlet efter en beslutning på Landsgildetinget i efteråret 1994. Distriktets område fremkom ved, at man tegnede en cirkel fra Køge Bugt, gennem Sjælland midt mellem Ringsted og Haslev, vest om Næstved ud i Karrebæksminde bugt, ned gennem Storstrømmen og syd om Bogø og Møn.

Distriktet ledes af en distriktsledelse på tre personer: Distriktsgildemesteren (DGM/formand), Distriktsgildekansleren (DGK/sekretær) og Distriktsgildeskatmesteren (DGS/kasserer). Ledelsen vælges, hvert år på Distriktsgildetinget/generalforsamlingen, der skal finde sted hvert år i maj måned.

Med i ledelsen i Gøngernes distrikt er også distriktets internationale sekretær (DIS) og distriktets udviklings sekretær (DUS), der begge udpeges af distriktsgildeledelsen.

Distriktets opgave er at være bindeled mellem landsgildeledelsen (LGL) og de 7 gilder, der danner Gøngernes distrikt. At inspirere i distriktet og koordinere gildernes arbejde fx gennem en fælles årsplan, hvor gilderne skiftes til at have værtsskabet for fælles arrangementer i løbet af året.

Distriktet inviterer til forskellige arrangementer, gildehaller, Fellow-ship day, I-dag og distriktets egen højskole, der afholdes hver andet år.

Distriktet tilbyder også forskellige former for kursusvirksomhed.

Distriktsgildemesteren deltager i Sjælland-Lolland-Falster netværket, hvor alle DGM fra området mødes nogle gange om året for at drøfte aktuelle gildeemner. Der findes to tilsvarende netværker, et for Fyn og Sydjylland og et for Nord- og Midtjylland.

bregentved3