Se tilbage på Nytårskur 2018

Nytårskur 10. januar 2018 kl. 18.00 på Gartnervej nr. 4, 4700 Næstved

9 gilder var repræsenteret ved årets nytårskur: GM Preben Gustafsen Faxe, GM Torben Lerbech Jensen Køge, GS Søren Hebo-Hansen Suså, GM Ole Köser 2. Næstved, Rika Remsey Præstø, GM Elna Christiansen Stege, GM Niels Hovgaard 1. Vordingborg, GM Brita Topp 2. Vordingborg, og GK Leif Jylov 3. Vordingborg. Suppleret med DGM Lone Erkmann, DGK Riber Moser Hansen, DGS Kurt Muusmann og DUS Inga Gustafsen.

GM-strene er ved at samles og gøre klar til årets nytårskur

Menu: Til forret: Cremefraicherand, uden rand, med kaviar og rejer. Hovedret: Flæskesteg m. brune og hvide kartofler, rødkål. Til dessert: Hindbærmus med flødeskum på toppen, rundet af med kaffe og sødt.

Under spisningen gik samtalen særdeles livligt.
Efter hovedretten holdt DGM Lone Erkmann sin nytårstale, og sagde:
Igen er der gået et år og vi skal til at vænne os til at skrive 2018. Den nye kalender er taget i brug og allerede nu opdager vi, at der er mange aktiviteter, der tager pladsen op.

Lone Erkmann holdt en spændende nytårsappel. Hun kom langt rundt med sine emner.

Vores nytårskur er en god tradition, at indleder det nye år med og vi plejer at have meget vi vil fortælle hinanden!
I februar afholdes der, distriktsforum i Horsens. LGL har sendt nogle spørgsmål. Svarene skal være en del af præsentationen af de enkelte distrikter. Riber har sendt spørgsmålene til jer, så I kender dem.
Vi var samlet i Sjællandsnetværket i går og vi var enige om, at det blev en lang opremsning, hvis alle distrikter stiller sig op og fortæller om administrative procedurer. Vi vil foreslå, at de inden mødet sendes til LGK og vi så koncentrerer os om spørgsmålet ”Hvad vil vi med distrikterne”, det mener vi kunne være en interessant diskussion at involvere DGM i.
Programmet for DF2018 ser lidt tyndt ud. Der er planlagt at DGM bruger ca. 5 min til at præsentere distriktet. Vi er ca. 20 distrikter, det bliver 100 min, hertil kan lægges lidt tid til,
indledning, lidt tid til at komme fra den ene DGM til den anden og måske tid til en kop kaffe og sluttelig skal der vel evalueres! Der er afsat 2 timer.
Efter frokost er der tre indlæg ved Henning Rasmussen fra Arresø, Jens Østergaard fra Gøngerne og Bente Christensen fra LGL. Vi spurgte Henning om rammerne for hans indlæg og han kunne fortælle, at der ikke var kommet nogen ”retningslinjer” fra mødeledelsen. Vi må gå ud fra, at samme betingelser gælder for de to andre oplægsholdere!
Vi kan gætte på, at Jens vil tale om lov/organisations ændringer, Bente tager måske udgangspunkt i FUTURA og Henning vil holde sig til det Arresø havde indsendt til LGT2017.
Vi spurgte hinanden, hvor det skal bringe os hen, hvor er visioner og mål! Jeg kommer til at tænke på Cheshire katten fra Alice i eventyrland. Alice spørger katten, hvilken vej hun skal gå og katten spørger, hvor hun skal hen. Alice svarer, at det ved hun ikke, hvortil kattens svar er: Så er det lige meget, hvilken vej du går!
Spændende bliver det at se, hvad vi kommer hjem med DF2018.
2017 bragte to nye projekter til Gøngerne. Vores Højskole, med emnet ”Demokrati og Kommunikation”. Der var mange, der havde lyst til at deltage og det bliver interessant at se om målet med Højskolen, som blandt andet var at styrke gruppearbejdet i gilderne, blev nået.
Det andet projekt, samtalerne mellem gildernes ledelser og DGL, er ikke afsluttet, men de sidste møder er planlagt og vi regner med at slutte inden udgangen af januar.
Det bliver interessant at se, hvilke konklusioner vi kan drage. Vi håber der er stof, vi kan bygge videre på.
DGL har været meget glade for at besøge jer. Vi havde en ide om, at 1½ time nok var passende! Det har vi så erfaret, at det var det ikke. Inga har som ordstyrer forsøgt, at holde os på sporet, men det er ikke altid, det lykkedes.
En af udtalelserne fra gilderne er, at næsten ingen mener vi overlever de næste ti år! Det fik mig til at overveje om jeg har samme opfattelse. Rent matematisk er det jo let at regne ud, at med vores fremskredne gennemsnitsalder, vil det ikke vare længe og jeg sidder jo yderligt på grenen!
Men jeg mener indholdet i gildebevægelsen er godt nok og også har appel til yngre mennesker. Det vi i Køge kalder den unge gruppe, der er o. 45-50 år har lavet et oplæg til en ”udbrydergruppe”, hvor ide, lov og løfte er så tæt på gildernes og spejdernes, at langt de fleste af os ville kunne acceptere det. Der er så noget af ”formen”, de ikke bryder sig om, men det er vel ikke så vigtig?
Så stødte jeg sidst i november på en podcast, hvor Morten Albæk, der er filosof og tidligere direktør i Danske Bank og Vestas blandt andet udtaler ”Som leder er du forpligtet til at skabe de her orgastiske øjeblikke, hvor der er en følelse af lykke, før du fokuserer på, at skabe tilfredshed”. Det er store ord, måske skal vi finde ud af om vi kan skabe sådanne øjeblikke for hinanden. Ind i mellem bliver det hele måske lidt fodslæbende!
Tre andre filosoffer/videnskabsmænd har udgivet tre meget omtalte bøger her op til jul. Den ene er Rane Willerslev, der er ny direktør for Nationalmuseet.
Rane Willerslev har i efteråret udgivet bogen ”Tænk vildt”, den har undertitlen – det er guddommeligt at fejle.
Her skriver han blandt andet:
”Jeg tror stærkt på, at selv de mest forstenede organisationer og de mest rigide strukturer kan gøres levende og dynamiske ved at give dem en ordentlig rusketur.
Jeg tror på, at det er muligt at få intelligent liv tilbage i kalorius, selv om åreforkalkning eller endda begyndende rigor mortis har sat ind, og mange står parat til at underskrive dødsattesten.”
Det giver også håb for Sct. Georgs Gilderne i Danmark – der skal måske bare en ordentlig rusketur til!!
Bogen er en slags peptalk for en mere nysgerrig tidsånd og et forsvar for dyrkelse af viden og kreativitet. Det kunne vi godt bruge lidt af i Sct. Georgs Gilderne. Rane Willerslev mener, hvis de vilde tanker omsættes til det virkelige liv, kan der skabes nye hidtil usete muligheder for innovation!
Svend Brinkmand er en af de andre filosoffer, der er aktuel med bogen ”Gå glib”. Den handler om begrænsningens kunst og værdien af at gå glib af noget. De tanker kunne vi måske også bruge, hvis vi skal finde tid til at tænke vildt må vi måske acceptere, at der er noget vi må vælge fra – gå glib af!
Den sidste jeg vil nævne er Tor Nørretranders. Han vil med bogen ”Se frem” opfordre os til at være optimistiske med hensyn til fremtiden. Selvom verden er et kaotisk sted lige nu, så venter der en NY lys tid rundt om hjørnet.
Når jeg nævner disse tre filosoffer, er det fordi, de måske kan inspirere os til at tænke vilde tanker om Gildebevægelsens fremtid, at være optimistiske med hensyn til samme fremtid og acceptere, at vi måske må vælge at gå glib af noget for at få overskud til at bringe nyt liv til Gildebevægelsen og udsætte underskriften på dødsattesten.

Nytårskuren blev godt begyndt med en sang.

Det er også fordi jeg ikke mener, at de påtænkte Lovændringer vil få nye medlemmer til at stå i kø! Det er min opfattelse, at der i vore nuværende Love er plads til Rusketur, nysgerrighed for tidsånden og optimisme for fremtiden og det er mit håb, at det er her vi sætter vores fælles kræfter ind. Og fordi vi er en del, der kan huske, hvor mange kræfter der blev brugt, sidste gang vi lavede Lovændringer.
Vores ”udviklingssamtaler” har vist os, at vi har velfungerende gilder i Gøngernes distrikt. Ingen er økonomisk trængte – det eneste problem der nævnes hos de gilder vi allerede har besøgt, er manglende tilgang af især yngre medlemmer.
Mit nytårsønske skal være, at vi tør give bevægelsen en ordentlig ”Rusketur”, og så må vi se, hvad der sker! Måske betyder det, at nogen falder fra, men det er ikke min opfattelse at det er blandt Gøngerne. Vi er vel en slags rebeller….
Godt nytår 2018 og tak for mange gode timer sammen med jer. LEJanuar 2018
Efter dessert og kaffe med det søde, blev Inga Gustafsen valgt til aftenens ordstyrer. Så gik man i gang med at lave programplanen for året 2018 – 2019.
Resultatet er med som vedhæftet fil.

Med Inga Gustafsen som dirigent drøftede man derpå det oplæg som Lone har planer om at fremlægge ved årets Distriktsforum 24. og 25. februar 2018, på Scandic Bygholm Park, Horsens

Nytårskurens dirigent Inga Gustafsen i fuld gang med at holde styr på tropperne, hvilket lykkedes til alles tilfredshed.

Oplægget blev vel modtaget, dog var der et par punkter hvor Lone havde været lidt forud for sin tid. Da der imidlertid var enighed om at det var en god ide at sende de lokale gildeblade til gildekansleren frem for gildemesteren, så gør man det fremover. Så nu passer det med Lones oplæg på det punkt.

Den efterfølgende livlige debat under Inga Gustafsens kyndige ledelse, var præget af stor enighed. Den gav udtryk for utilfredshed med LGL, med bemærkninger som ved den hvad den gør, afledningsmanøvre. Derimod var man godt tilfreds med distrikt-systemet, men vi skal bruge det var man enige. Samarbejdet skal udbygges og der er kun gildeledelserne til at sætte det i gang og holde det ved lige.

Samarbejdet mellem distrikterne øst for Storebælt er godt, der er kun et distrikt der holder sig uden for, fortalte Lone Erkmann. Det er så godt at vi har planer om at lave et samlet udspil til det kommende distriktsforum. Det største problem er at man ikke kan finde nogen der vil stille op til LGL, men vi arbejder på sagen, og det gælder gilderne på Sjælland og dem på Lolland og Falster.

Vi må opfordre vores gildebrødre til at besøge hinanden og hjælpe på alle måder med at få samarbejdet i gang, Det er som om nogle føler at der gift på jorden hvis man overskrider de lokale grænser. Men vi må søge at fremme samarbejdet mellem gilderne. Hvis man ikke kan formå sine egne til at besøge andre, kan man jo prøve at inviter dem ude fra.

På Lone Erkmanns spørgsmål om der er behov for at mødes på en anden måde end vi plejer, mente Brita Topp at så skulle det være noget helt ekstraordinært, og så skal det helst være i dagtimerne, da nogle af de ældre gildebrødre ikke bryder sig om at køre for langt specielt i mørke. Det koster noget at deltage i et arrangement, men kørselsproble-met kan måske løses med samkørsel.

Bladet Sct, Georg skal vi have det digitalt eller på papir. Der er nok ikke tvivl om at man helst vil have det på papir. Men kan det ikke være anderledes må man modtage det digitalt. Så må gruppelederne have pligt til at udskrive bladet til dem der ikke har printe mulighed. Det gør vi i forvejen med Nøglen og Broen sluttede Leif Jylov.

Mødet sluttede 21:37. Hvorefter alle drog hjem efter at have deltaget i et godt og givende møde.

 

Faxe gildet indbyder

Invitation til Gildemøde
d. 9. oktober 2017 kl. 19.00
i Spejderhytten på Rosenkildevej
Program for aftenen:

Vi indleder med at servere et måltid varmt mad.

 

Derefter vil Birgitte Drent, en af vore lokale fortællere, holde et rejseforedrag om Island.

 

 

 

Vi holder en pause, hvor der serveres kaffe og lidt til den søde tand
Herefter vil Birgitte Drent fortælle om vikingernes bosættelse af Island og læse lidt op fra en af sagaerne.

Gildemødet er for gildebrødre, ledsagere og
gæster.

Tilmelding skal ske til Rikke
tlf.: 30243376 eller
erika.jensen@fakse-net.dk
senest d. 4. oktober 2017.

Indbydelse til Årets I-DAG

Sct. Georgs Gilderne i
Dragsholm, Gøngerne og Vestsjællands distrikter

I-Dag

Lørdag den 4. november 2017 kl. 10.00
i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev

Program
Kl. 10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød.

Kl. 10.30 Jørgen Carlsen, fhv. forstander på Testrup Højskole.
”Rend mig i kompetencerne”
Jørgen Carlsen (f. 1949) er netop stoppet som forstander på Testrup Højskole efter 30 år.
Jørgen Carlsen har været medlem af Etisk Råd og medredaktør på den nyeste højskolesangbog, og desuden er han klummeskriver i Kristeligt Dagblad. Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver bruger det og synes de har sagt noget vældig fornuftigt. Netop derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene. Mennesket er nemlig andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil.

Kl. 12.15 Frokost: Der serveres en varm ret, incl.1 vand/øl.

Kl. 13.15 Morten Pape, forfatter ” Om romanen Planen”.

Morten Pape (f. 1986) debuterede med sin roman ”Planen” i 2015, der handler om hans barndom og opvækst i ghettosamfundet i Urbanplanen på Amager.
Morten Pape tager udgangspunkt i et velfærdsbyggeri fra 60’erne, der endte som ”Lorteøens” mest berygtede kvarter. Det handler om at overleve på tværs af kulturelle og religiøse skel, om fremmedfrygt, danskerhad, tabermentalitet og mønsterbrydning, kort sagt om at navigere rundt for at finde sig selv i et multikulturelt mikro-kaos.

Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15 Farvel og tak for I-DAG
I-dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager og gæster

Pris for hele arrangementet 200,- kr.
Betales kontant eller mobil pay ved indgangen af hver enkelt deltager.
Direkte bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og gilde -senest onsdag den 25. oktober 2017 til:

Jette Rasmussen – DUS i Dragsholm
Telefon 5927 7269
e-mail: Jetteogfrode@mail.dk

Ole Skude – DUS i Vestsjælland
Telefon 5852 2458
e-mail: goskude@stofanet.dk

Inga Gustafsen – GUS i Gøngerne
Telefon 5171 4867
e-mal: igustafsen@gmail.com

Referat af GM-Møde 2017 på Møn

REFERAT:
af møde for gildemestre i Gøngernes Distrikt, 7. september 2017 kl. 19:00,  i Tøveldehytten, Søndersognsvej 42. 4780 Stege.

Til stede var:
GM Preben Gustafsen, Faxe – GM Rika Ramsey, Præstø – GM Ole Köser, GS Nils Ole Kajhøj og GK Hans Jørgen Nielsen fra 2. Næstved – GM Elna Christiansen, Stege – GM Solvej Eichhorst — GM Niels Hovgaard, 1. Vordingborg — GM Per Vængtoft, 3. Vordingborg – GM Brita Topp, 2. Vordingborg — GS Finn Christiansen, Køge – GM Jens Østergaard, Suså, og fra  DGL: DGM Lone Erkmann, DGS Kurt Muusmann, DGK Riber Moser Hansen, og DIS Inga Gustafsen.

Mødestart: Lone Erkmann bød gildemestre m.m. velkommen. Derpå blev dagsordenen godkendt. Kurt Muusmann blev valgt til ordstyrer.

DGL på plads for bordenden ivrigt lyttende til de mange indlæg.

Punkt 1. Forberedelse til LGT 2017
Lone Erkmann orienterede om Futura. Futura er et arbejdspapir fra da LGL havde indbudt landets DGLér til møde på Tydal den 10. maj 2014. Lone var glad for at man havde fundet det gamle papir frem. Da det bl.a. kunne give muligheder for nye gruppeformer og medlems pleje. For at alle kan være ført ajour, sendes papiret ud sammen med referatet.
Om LGM beretning i bladet Sct. Georg mente Inga Gustafsen, der er store mangler både om mål og midler. Det er ikke en beretning men en festtale mente hun.

Jens Østergaard beretter ivrigt og fyldestgørende om sit arbejde i LG lovudvalg.

Om regnskabet i Sct. Georg mente Ole Köser, at det ikke var gennemskueligt nok. Det er trods alt mange penge hver enkelt GB sendes til LGL.
Jens Østergaard, beklagede at der ikke var kommet en bedre afslutning på Lovudvalgets arbejde. Vi kunne ikke nå det, mente LGL ved det afsluttende møde i Odense. LGL kunne ikke blive enige om, hvor arbejdet skal ende.
Nils Ole Kajhøj (Sole) mente området var for stort til at kunne behandles i en omgang.
Jens Østergaard mente derimod at den brugte fremgangsmåde var den eneste der kunne anvendes og ændringerne skal laves nu, understregede han. Lysten til ændringer skal komme og fungere nede fra.
Lone Erkmann mente at omsorg måtte ældresagen tage sig af. Medlemmerne er der ude, man kan betale sig fra at få professionel hjælp til at få den inden for lågen.  
Uanset hvad, så bør vi godkende de nye love sagde Jens Østergaard. Jens Østergaard fremhævede at spejderne kunne over tage ledelsen af gilderne. Men ved at indføre alt for mange ændringer mister vi gildebrødre.
Lone Erkmann mente at kammeratskab er og altid har været en af de bærende kræfter i Gilderne.
Lone Erkmannn og Ole Köser var enige om at de ikke kunne godkende LGM beretning som den ser ud i bladet Sct. Georg. Hvis der er GB nok der på LGT der bakker op om det spørgsmål, skal vi have en ny LGL fremhævede Ole Köser.

 

Punkt 2: Uddybelse og opfriskning af Peter Erkmanns oplæg om samarbejde med spejderne, og måden vi der igennem kan skaffe nye gildebrødre.
Der var stor enighed om at Peter Erkmann havde fat i en god ende i sit oplæg for gildeledelserne.
Brita Topp fortalte at 2. Vordingborg, lige har fået en ny gildebror. Hjemmesiden, havde faktisk skræmt hende væk. men nogle gode snakke med Kirsten Bagger og Brita Topp havde bragt hende tilbage i folden. Vi skal have evt. nye gildebrødre i tale, helst i bundter, så vi med vore egne ord kan fortælle hvad det handler om. Bl.a. skal der gøres opmærksom på at riddertrinet ikke er et påbud.
Jens Østergaard, fortalte om hvordan Suså gildet havde erhvervet nye gildebrødre. Specielt hvor langt de er nået i systemet.
Kurt Muusmann fortalte om initiativet til at starte en distrikts ungdomsgruppe. Man havde endda en gruppeleder som stod parat til at lede den nye gruppe. Men ingen meldte sig.

Punkt 3 Ønsker til arbejdet i distriktet/DGL.
Jens Østergaard foreslog at hvert enkelt gilde fik lejlighed til et møde med DGL, for derved at få lejlighed til at drøfte fremtiden, og hvad man ønsker at bruge den til og hvordan.
Efter at Inga Gustafsen havde spurgt om der var andre end Suså Gildet der kunne tænke sig et sådan et enkelt møde med DGL, var der udbredt stemning for at et etablere sådanne møder, mellem de enkelte gilder og DGL og få talt igennem hvad det enkelte gilde vil med fremtiden og hvad man vil med sit gilde.  DGL tager initiativ til at indbyde disse møder.    

Punkt. 4 Eventuelt.
Inga Gustafsen slog et slag for deltagelse i såvel Fellowship-Day som i I-dagen
Jens Østergaard bemærkede, at vedtagelsen på DGT den 17. maj, at hæve kontingentet til 20 kr./GB/år var for stor. Han foreslog at sænke forhøjelsen til 5 kr./GB/år. Det var der ikke stemning for. Tværtimod gik Både Ole Köser og Preben Gustafsen i rette med Jens Østergaard, for på denne måde at stille spørgsmålstegn om en gildetingsbeslutning rigtighed.

Distrikts gildeting 2017

Referat af Gøngernes distrikts Gildeting 17. maj 2017.

Ad. 1 Til dirigent blev valgt Preben Gustafsen Til referent blev Valgt Riber Moser Hansen.

Ad. 2 Vores målsætning for året: Sagde DGM Lone Erkmann som indledning til sin beretning. Vi ville bevare/udbygge det samarbejde, der var blevet opbygget i distriktet under arbejdet med LGT2015.
Lidt facts om Gøngernes distrikt.
Vi er stadig 10 gilder i distriktet – Faxe, Køge, 1. Vordingborg, 2. Vordingborg, 3. Vordingborg, Store Heddinge, Suså, 2. Næstved, Stege og Præstø.

DGM Lone Erkmann aflægger en fyldestgørende beretning for det forgangne år

Der er 256 GB i distriktet, det største gilde er Køgegildet med 50 medlemmer, det mindste 1. Vordingborg med blot 5 GB. Huse/ejendomme
Næstved har eget hus/feriekoloni ”Farmen”.
Store Heddinge- og Køgegildet har sammen Skovvængehus – feriekoloni.  Faxe, Stege og Præstø har eget gildehus, som også spejderne benytter.  Sociale medier  Distriktet har egen hjemmeside, der kan besøges på www.goengernes.dk
Facebook Gøngerne har en ”lukket” Facebookside, hvor vi håbede GM – efterhånden vil give sig til kende.
Det er ikke fordi ledelsen er verdensmestre i anvendelse af de sociale medier, men det er vores opfattelse, at det er en måde at kommunikere med potentielle medlemmer.  Distriktet har afholdt 2 informationsmøder om oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider, så mon ikke alle gilder har egen hjemmeside. Malene og Frida har været vores støttepædagoger!  Alle gilder har en eller anden form for månedsblad. Vi har undersøgt muligheden for et fælles Gøngeblad. Vi havde involveret Palle fra Susågildet og sammen gjorde vi os nogle tanker om muligheden. Resultatet blev, at vi sammen med GM blev enige om, at ideen ikke var bæredygtig.
Vi arbejder videre med et ”Nyhedsbrev”, der kan lægges på Gøngernes hjemmeside og fortælle om aktiviteter, der har interesse for alle GB i distriktet.  Gilderne i Gøngernes distrikt er meget aktive og som I måske kan huske, kunne jeg fortælle, at aktivitetsplanen for 2015-2016 omfattede 169 aktiviteter. Antallet for 2016-2017 har vi ikke kunnet tælle op endnu.
Distriktsledelsen mødes ca. en gang om måneden. Vi skiftes til at lægge hus til og starter med at spise frokost sammen. På vores første møde, der blev holdt i juni talte vi om ledelsens funktioner og at vi er én ledelse. Vi har forskellige aftaler omkring praktiske ting i ledelsen som vi skal være enige om fx hvornår  der udbetales kørepenge og kilometer taksten, hvilke møder vi deltager i ”for egen regning” og hvilke distriktet betaler.
Kansleren har samlet gildernes kalendere, så vi har en samlet plan for distriktets arbejde. Når vi kender datoer for DIS og DUS møder og arrangementer der ligger hos LGL lægges de ind. Herefter vil I kunne finde planen på hjemmesiden!
På vores møde i august planlagde vi mødet med gildeledelserne op til gildemesterstævnet.
Der var her, datoen for ”kursus” i hjemmesider blev fastlagt.
Vi besluttede at påtage os opgaven med at arrangere Fellowship. Tove måtte melde fra og gildernes GIMér mente ikke de havde kræfter til at påtage sig opgaven, der jo så ligger hos DGL.
Vi arbejdede lidt videre med tankerne om fælles Gøngeblad og tog fat i de mere principielle emner som ridderforberedelse, etik og moral i gildebevægelsen.
Mødet i oktober, her evaluerede vi gildemesterstævnet, hvor der havde været tre interessante indlæg. Bland andet et om brugen af Facebook. Vi skal jo stadig blive klogere. Vi kunne fastlægge programmet for Fellowship, Inga havde kontakt til en foredragsholder og vi havde fået lokaler i Herfølge Sognegård.
Igen diskuterede vi hvordan vi får gang i Facebooks debatside. I forlængelse af vores snak om etik/moral i gildebevægelsen, vedtog vi, at Inga skulle komme med et oplæg til et Højskoleforløb.
I november kunne Inga fortælle, at hendes henvendelse om interesserede, der ville være med til at udvikle gøngernes højskole ikke havde givet noget resultat, kun Kurt havde meldt sig. Vi blev enige om, at informere om projektet til vore Nytårskur. Arbejdede videre med tankerne om et fælles Gøngeblad.
Evaluering af Fellowship – vi var enige om, at det havde været en vellykket aften med et godt fremmøde. Tak til hjælpsomme deltagere, der var med til at vi fik en god aften.
Vi indledte det nye år med vores traditionelle Nytårskur. Som tidligere lagde Kurt hus til – tak for det både til Kurt og ikke mindst til Marianne, der trækker det store læs! Det blev en god aften, hvor snakken gik så lystigt, at vi er enige om, at der næste år må vælges en ordstyrer!
Vi fik koordineret kalendere for den kommende periode, fordelt arrangementerne mellem gilderne. Vi fortalte om tankerne om fælles blad og Inga præsenterede ideen om Gøngernes højskole.
I februar kunne vi evaluere DF i Horsens. I har alle haft lejlighed til at læse mit notat fra mødet samt det officielle referat fra kontoret, der brillerer ved at LGMs velkomst ikke er refereret. Der står i stikordslisten, at der er oprettet 2 nye gilder – jeg tror, det ene kunne være i Helsingør, hvor en ”ung gruppe” har løsrevet sig fra det gamle gilde.
Kay Lauridsen fra Lovudvalget fortalte, at udvalgsarbejdet ville blive færdiggjort indenfor 14 dage og herefter udsendt til LGL, GM og DGM til udtalelse. Herefter vil LGL komme med deres indstilling. På spørgsmålet om formålet/målet med Lovudvalget, svarede Helmuth, at det var forenkling!
Som I alle ved har LGL trukket forslaget. Vi havde i distriktet lagt et stykke arbejde i at kommentere det udsendte. Vi kunne så senere læse, at vi havde misforstået hensigten med lovændringerne. Der lå også en del organisationsændringer bag Lovudvalgets forslag.
Alle vi, der har været med i en årrække ved, hvor vanskeligt, det er at ændre lovene for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, så det var sikkert en meget fornuftig beslutning af LGL at trække forslaget.
Om eftermiddagen var der et interessant foredrag, men ikke rigtigt noget, der bringer gildebevægelsen frem mod nye horisonter. Som jeg skrev i mit notat, er det altid hyggeligt og inspirerende at mødes med de andre DGM.
I marts mødtes GM med DGL for at samles om et svar til Lovudvalget, vi gennemgik det udsendte materiale og konklusionen blev, at der var enighed om det svar DGL havde indsendt. Hele sagen resulterede jo, som I ved i, at LGL trak forslaget.
2. april mødtes vi sammen med de ”nye” gildeledelser, der var enkelte nye ansigter, men de fleste var gengangere. Det er hyggeligt at mødes med alle dem man kender, men det er jo ikke noget godt tegn for en bevægelse, der gerne vil tiltrække nye/yngre medlemmer, at ingen af de yngre medlemmer vi har, ønsker at påtage sig et ledelsesjob – med de udfordringer det giver!!
Efter min opfattelse blev det en god dag jeg kan tælle 18 deltager i Ribers referat. Hvis vi skulle have været der alle sammen, 3 fra hvert gilde = 30 + 5 fra ledelsen = 35, så er det jo ikke godt, men det er realiteterne og vi er jo enige om, at det er dem der møder op, der kommer til at præge gilderne!
Inga præsenterede oplægget til højskolen, emnet bliver ”Kommunikation og demokrati” – vi kan fortælle, at der er 65 deltagere. Det er vi glade for og siger tak til Ingas og Kurts store arbejde for at sætte projektet i gang.
En snak om et fælles Gøngeblad viste, at der ikke var interesse for projektet. Vi blev enige om, at DGL arbejder videre med et forslag om et månedligt ”Gøngenyt”, der kunne samle fælles nyheder med interesse for GB i distriktet.
For at forsøge, at få flere til at besøge hjemmesiden besluttede vi, at alle skrivelser der udsendes fra DGL indeholder Gøngernes hjemmeside adresse. Det er også morsommere at holde siden ajour, hvis der kommer nogen besøgende!
Efter frokost kom Peter Erkmann, der er medlem af korpsledelsen i DDS, gruppeleder i Køgegruppen og DC i Kongslejre division – Peters indledte med en ”overskrift” Hvordan får vi spejderkorpsene til at ”synes om” Gilderne det kan vi så gå at tænke lidt over!
Det blev fremhævet, at 45 % af de adspurgte i en undersøgelse om frivilligt arbejde gerne ville være med, men
1. det skal være tidsbegrænset
2. offentligt regi fx besøgsvenner
3. uden fast medlemskab
Peter foreslog, at man finder nogle områder, hvor spejderne og gilderne kan have glæde af hinanden. Fx kan GB jo udmærket være med i de hjælpeudvalg, hvor der er tidligere spejdere og forældre til nuværende spejdere.
Brita Topp meldt sig på banen, de tre gilder i Vordingborg vil afprøve modellen.
Køgegildet leger med en tanke om en Dragedag, hvor der nedsættes en planlægningsgruppe fra Køgegruppen og Køgegildet.
Susågildet har haft succes med en lignende model i forbindelse med deres Loppemarked.
Det er spændende om det er vejen til nye medlemmer!
Gøngemøde april, planlægning af Distriktsgildeting.
Vi kunne enes om, at regnskabet ser pænt ud – tak til Kurt for det. Budgettet blev gennemgået, det var vi også enige om!
Så har vi vores smertensbarn – sociale medier – der er ikke stor trafik på vores hjemmeside. Fra DGL side har vi forsøgt at blive bedre til at ajourføre siden. Som I ved arbejder vi på en form for ”Gøngenyheder” en enkelt side, der kan findes på hjemmesiden, og som fortæller, hvad der sker af fælles interesse for alle Gønger.
Så vil jeg slutte med at sige tak til alle i ledelsen for et meget godt samarbejde i den forløbne periode, en særlig tak til Tove for det store arbejde, du har lagt i det internationale arbejde. Vi ved godt, at det tit er op ad bakke. Du og din gruppe har lavet nogle spændende arrangementer med forskellige festlige indslag – tak for det. Vi ved også, at du i perioder har været hårdt hængt op. Bl.a. har du fundet tid til at blive udstyret med en ny hofte, så du i en periode var sat lidt ud af spillet, men jeg tror kun, det var Fellowship-day, du måtte melde fra til.
Vi kommer til at savne dig i ledelsen og håber, der melder sig en afløser til DIS jobbet.
Jeg har skrevet på Facebook, at vi måske ikke er gode nok til at ”sælge” ledelsesjobbene. Hvis vi var en almindelig virksomhed, der skulle have besat et ledigt job – hvordan ville vi så gribe det an?
Alt i alt mener jeg vi har haft et godt ”Gøngeår”. Vi må se i øjnene, at vi ikke fik succes med vores inspirationsgruppe. Vi har en spirende succes med vores Højskoleprojekt, 64 deltagere, det tegner til en succes.
Det er ikke altid, der er kø ved bordet med tilmeldinger til distriktsarrangementer, men der er næsten deltagere fra alle gilder til arrangementerne og det positivt.
Vi håber vi har sat noget i gang med vore møde i april – måske kan vi være med til at ”få spejderkorpsene til at synes om gilderne”.
Hvis det lykkes, må vi næsten skulle indstilles til Nobelprisen!
Tak for alle jeres invitationer. Jeg er meget glad for at få mulighed til at besøge gilderne til fødselsdage og jubilæer af forskellig karat. Det betyder meget, at opleve gildernes forskellighed og samtidig mærke, at vi har et fælles grundlag.

DIS Tove Vahl Givskov, aflægger her sin sidste spændende beretning forgangne år. Det var samtid den sidste beretning og benyttede lejligheden til at takke DGL og specielt GIMérne for det gode samarbejde gennem årene.

Ad. 3 Tove Vahl Givskov fortalte at det forgangne år for hendes vedkommende havde
Været præget at sygdom, bl.a. havde hun fået en ny hofte. Desuden har GIM-arbejdet været præget af manglende interesse ude i gilderne. Tove havde ikke været på noget landskursus. Der havde været et og det var bedre end rygtet ville sige. Jeg har været glad for arbejdet som DIS både i DGL og samarbejdet med GIMérne.

DUS Inga Gustafsen berettede om sit første år som DUS, det havde været en spændende år. Inga omtalte også at hendes forsalg til Gildehøjskole var gået godt der er nogen og 60 tilmeldte. Inga sluttede med at understrege hvor vigtigt det er at vi deltaget i hinandens arrangementer, I Faxe har vi haft meget glæde af de mange besøg sluttede hun.

Ad 4. Ja, så er det et år siden, at jeg blev valgt til DUS – uden modkandidater!!!
Indledte Inga Gustafsen. Aase Dahl, som jeg afløste, gav mig en fin overlevering, og der var virkelig orden i papirerne, så det var lige til at overtage.
Hvad er der så sket i det år inden for DUS’ens område?
Allerede d. 2. juni var jeg til møde i DUS-Sjællands-netværket. Her mødte jeg for første gang de to DUS’er (Vestsjælland, Ole Skude, og Dragsholm, Jette Rasmussen), som jeg arbejder sammen med plus repræsentanter fra 4 andre distrikter. Programmet var dels at udveksle erfaringer og dels samtalespillet.
den. 22.september var der møde hos Jette i Jyderup om I-dagen i 5. november 2016. Her fik vi fordelt opgaver og begyndte på drøftelser af ideer til næste års I-dag.
Den. 26. oktober deltog jeg i Vestsjællands Distrikts distrikt rådsmøde i Skælskør. De har altid et tema på deres møder, og denne aften var det studiekredse/højskole. Jette fra Dragsholm var inviteret for at fortælle om, hvordan de gennem nogle år har haft noget de kalder Distriktets Højskole. Jeg var med på en lytter.
den. 5. november var der I-dag i Haslev for Vestsjælland, Dragsholm og Gøngernes Distrikt. En succes, idet vi var 100 deltagere. Jeg skal ikke tage æren herfor, da det var vores tidligere DUS, Aase, og Jette og Ole fra de to andre distrikter, der havde planlagt og lavet aftaler for dagen. Jeg var nærmest praktisk gris den dag. Dog fik jeg lov at byde Gretelise Holm velkommen.
Egentlig skulle Sjællandsnetværket være mødtes igen d. 9. nov. 2016 hos mig, men kursusudvalget meldte ud, at der ville blive afholdt decentrale DUS-stævner i november. For Sjællandsområdet blev det den. 12. november i Ringsted, så vi aflyste vore møde og nogle af os, drog til Ringsted. 5 ud af 9 distrikter var repræsenteret. Et jævnt hen kedeligt møde, hvor temaerne var projekt/arbejdsgrupper, planer for, hvordan vi når vores mål, Facebook og andre sociale medier. Sidstnævnte fik meget få minutter. Det var en helt forkert prioritering, sagde Inga.
De. 10. januar mødtes jeg med Jette og Ole for at tage fat på planlægningen for den kommende I-dag. Her har vi fået tilsagn fra forfatteren Morten Pape.  er ham, der har skrevet romanen Planen. (Urbanplanen, tankerne med den og det at vokse op der, forandringer i beboersammensætningen i løbet af årene og konsekvenserne heraf) Morten Pape er en god fortæller og formidler, så det kan I godt glæde jer til. der er nogen, der siger, at man er ikke den samme efter at have læst hans roman. det ved jeg nu ikke om jeg er enig i, men det er en stærk roman, som han fik årets debutpris for i 2015 Den anden foredragsholder har vi ikke helt på plads, men bestemt også en meget spændende herre.
Den. 11.-12. marts var jeg til DUS-stævne i Skovbrynet på Midtfyn. En spejderhytte, der ligger smukt. Ikke noget luksuriøst, men formodentlig helt i spejderideens ånd. Her var vi 15 distrikter repræsenteret. Fokus var på Synlighed på forskellig vis. Hvem gør hvad, og hvem skal kontaktes i forbindelse med et arrangement? Vi var nogle stykker, der meget hurtigt bad om, at vi ikke snakkede “forfald”, men tog de positive briller på. Samtalespillet og væbnerforberedelse blev også berørt. I et par distrikter er det DUS’en, der står for væbnerforberedelsen i tæt kontakt med gildeledelserne. Det der gav mest, var mødet med de andre og udveksling af erfaringer. “Hvad gør I?” Gode ideer med andre ord.
Noget af det, der har optaget mig og den øvrige distriktsgildeledelse meget, er, hvordan vi kan styrke samarbejdet på tværs af distriktet. Der har været flere ideer på tegnebrættet. Det som jeg har brugt en del tid på er, Gøngernes Højskole. Derfor er det også dejligt at mærke den opbakning, der er i hele distriktet. Jeg havde regnet med, at vi skulle mødes i vores spejderhytte, men den er for lille. I stedet for har jeg fået lov at låne Sognehuset i Faxe. Så der glæder jeg mig til at se alle deltagerne d. 16. august. der kommer en invitation ud med eksakte tidspunkt og adresse.
Det er vigtigt at deltage i hinandens arrangementer, understregede Inga, vi i Faxe havde i hvert fald glæde af det. Ud over de nævnte møder har jeg naturligvis også deltaget i ledelsesmøderne, og jeg må sige, at jeg er blevet taget godt imod. Tak for det.

DGS Kurt Muusmann redegjorde for Distriktets finanser. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. I fremlæggelsen af sit forslag til budget oplevede man det særsyn at tinget syntes at han havde været for sparsommelig ved ikke at foreslå en kontingent forhøjelse. Tinget vedtog derfor en kontingent forhøjelse på 20 kr. pr. GB pr. år.

Ad. 5 Kurt Muusmann fremlagde årets regnskab. Der var et over skud p 355,26 kr.
mod budgetteret 197 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 6 Der var ingen indkomne forslag.
Ad. 7 Kurt Muusmann fremlagde DGL´s budgetforslag, med 50 kr. i overskud og
bevarelse af kontingentet på nuværende ni vue. Heri var tinget imidlertid ikke enig. Ole Köser foreslog en kontingentforhøjelse på 20 kr. /GB/år. Således at kontingentet til Distriktet fra regnskabsåret 18/19 at regne, forhøjes til 70 kr./GB/år. Det vedtog Gøngernes Gildeting.
Ad. 8 Der findes ingen folde eller udvalg der skal aflægges beretning og regnskab for.
Ad. 9 Valg til DGL:
A. Valg af DGM, Lone Erkmann genvalgt.
B. Valg af DGK, Riber Moser Hansen genvalgt.
C. Valg af DGS, Kurt Muusmann genvalgt.
D. Valg af DUS, Inga Gustafsen genvalgt.
E. Valg af DIS, Tove Givskov ønske ikke genvalg, og da ingen kunne/ville
vælges til DUS. Er posten her med Vakant.
Ad. 10 Valg af suppleanter til DGL:
DGM, Riber Moser Hansen genvalgt
DGK, Kurt Jacobsen genvalgt
DGS, Karl Kristjansen valgt
DIS, Vakant.
DUS, Conny Geertsen genvalgt
Ad. 11 Valg af 2 bilagskontrollanter og suppleanter for disse:
På valg Finn Christiansen, Køge og Kirsten Krebs, Vordingborg. Begge blev genvalgt.
Suppleant: på Valg Leif Jylov, Vordingborg, genvalgt
Ad. 12 Valg af medlemmer til evt. udvalg., m.v.
Valg til Ridderudvalget: DGL genvalgt.
Valg til Friluftsrådet: 1 repræsentant til Kreds Storstrøm: Vakant
1 repræsentant til Østsjælland: Vakant.
Ad. 13 Tove Givskov anbefalede at man snarest fik gjort noget ved et internationale Arbejde, så der snarest blev valgt en DIS og i hvert gilde en GIM. Tover sluttede med at takke for tiden som DIS, dette har været en god og spændende tid, både arbejdet i DGL og ikke mindst samarbejdet med GIMérne.
Tove Erkmann takkede Tove for hindes indsats såvel i DGL som i arbejdes som DIS. Lone overrakte til sidst bogen ÆG af Morten Ramsland til Tove Givskov.

 

 

 

Distrikts Gildehal i Vordingborg

Der var stor interesse da DGM Lone Erkmann åbnede gildehallen

I Gøngernes distrikt blev der mandag den 27. februar holdt distriktsgildehal på Soldater-hjemmet i Vordingborg. Det blev en gildehal som deltagerne sent vil lade gå i glemmebogen. Dels holdt DGM Lone Erkmann en gildemestertale, som virkelig gav stof til eftertanke. Og dels havde Vordingborg Gilderne, der stod for det praktiske, arrangeret at den nye Borgcenter leder i Vordingborg, Thomas Tram Pedersen, kom og fortalte særdeles spændende og interessevækkende om det tiltag der er i gang på Borgen i Vordingborg, omkring en viking udstilling.

Aftenen blev indledt med en vandrehal, hvor deltagerne efterhånden som de indfandt sig, fik en glas, bevæbnet med det gik gildebrødrene rundt mellem hinanden og fik en god snak, og nye bekendtskaber blev indgået og gamle bekendtskaber genopfrisket. Sådan gik tiden på bedste vis indtil Herolden med sin stav kaldte de omkring 45 GB ind til gildehal.

Aftenens herold, GM i 1. Gilde i Vordingborg Niels Hovgaard Præsenterede den nye borgcenter leder Thomas Tram Pederne

Jeg vil gerne byde velkommen til denne gildehal, der jo egentlig var planlagt som en Ridder-hal med optagelse, indledte DGM. Interessen for at deltage i Ridderforberedelse og opta-gelse har ikke været stor nok til at det var muligt.

I distriktsledelsen vil vi gerne give jer alle mulighed for at deltage i et forløb med personlig udvikling, – det er vel det, der er tanken med ridderforberedelsen – derfor indbyder vi i efteråret til Gøngehøjskole, fortsatte Lone Erkmann. Der står stadig i vore love, at Arbejdsformen kan være Svend, Væbner og Riddertid.

Vi er vel stadig enige om, at der skal være plads til personlig udvikling, så en højskole må være på sin plads i en ”Idebetonet organisation”, som vi vel kan kalde Sct. Georgs Gilderne. Sluttede Lone Erkmann sin velkomst. Men dermed var det ikke slut med de tankevækkende ord fra DGM.

I sin gildemestertale, berørte DGM den megen uro der har være i og omkring LGL de sidste efterhånden flere år. Lige som det nye vedtægtsforslag fik et par ord med på vejen.

Det man kan ønske for Gildebevægelsen kunne være, at vi må få valgt en fremsynet, arbejdsom landsgildeledelse, der sammen med DGM og gilderne kan skabe gode rammer for gildearbejdet, sagde DGM.

Det er meget vigtigt, at de personer, der skal arbejde sammen VIL samarbejdet, at de er parate til at se på helheden og ikke pleje særinteresser. At ledelsen er loyal.

Derfor er jeg en klar fortaler for, at vi gør os umage med at opstille kandidater, der vil have mulighed for at kunne samarbejde – og at LGL er klar over at de er en LEDELSE, ikke 6 personer med hver deres særinteresse.

Kan vi klare den opgave, er fremtiden lys for Sct. Georgs Gilderne i Danmark! Suttede DGM Lone Erkmann sin gildemestertale.

Så var der kaffe og kage.

Den nye Borgcenter leder Thomas Tram Pedersen, fortalte meget om sin fortid og om planerne med den kommende viking udstilling på Borgcentret. Viking er ikke noget man er det er noget man gør, understregede han.

Efter kaffen blev den nye borgcenter leder i Vordingborg præsenteret. Hvorefter han gik i gang med at tale og vise et større lysshow til illustration af det gamle Danmarks tilblivelse og frem til og med Vikingetiden.

Thomas Tram Pedersen talte så varmt og ledende om viking tiden og antyde blot, hvad der ville blive vist på den kommende udstilling i og omkring Borgcentret. En udstilling som jeg tror ikke nogen af de tilstede værende vil gå glip af. Når den åbner ca. midt i april måned.

Som tak for sin berigende underholdning fik Thomas Tram Pedersen over rakt en falske af Niels Hovgaard.

 

Efter en fælles slutsang sluttede endnu en god gildeoplevelse.